Záhlaví stránek

 

Johanka z arku - mise

Mise 1: The Arrival

Příběh: přesvědčena, že je na důležité misi porazit Anglie, osvobodit Francii a korunovat Dauphena Charlese v Reims jako právoplatného krále Francie, se Johanka z Arcu vydala do Vaucouleursu. Tam přesvědčila městského kapitána sira Roberta de Baudricourta, aby jí pomohl v její cestě. Sir Robert neochotně vyhověl jejím požadavkům a přidělil její průvodce jménem Jean de Nouillonpont, více známého než Jean de Metz, aby ji doprovázel.
4. března Johanka dorazila do CHINOIS. Charles nevěříc, že by prosté děvče mohlo být vyvolené, aby neslo Vůli Pána, si vyměnil šaty s jedním členem dvora. Ten si naopak vzal královský oděv Dauphena. Navzdory přestrojení za běžného člověka a na překvapení všech zúčastněných Johanka okamžitě poznala Charlese VII stojícího v davu. Všichni, kteří byli toho svědky, byli ohromeni. Johanka ujistila Charlese VII, že je skutečně na misi, na kterou ji vyslal Nejvyšší a po shlédnutí zvláštních událostí na vlastní oči, neměl Charles pochyb - Johanka byla pověřena svou úlohou Vyšší mocí. Charles jí laskavě daroval šat s erbem a brnění.
Když bylo vše připraveno, tak se Johanka s Metz vydali na nebezpečnou cestu do Orléans, hořící nedočkavostí setkat se s dalšími Valloiskými francouzskými silami.

Mise: Jste Johanka (Jana, Joan) z Arcu. Provází vás Jean de Metz a jste společně na cestě do Orléans. Cestu již obsadili Angličané, tak se musíte na hrad probojovat. Po pár krocích vás čeká malý tábor nepřátel. Pobijte jejich a porozbíjajte krabice. Na obou stranách kaňonu jsou na kopci krabice. V jedné je chléb av druhé šípy, abyste se naučili střílet. Postupujte dále a všímejte si dobře mapku. Vždy máte zobrazeno, kam se dá jít a kam ne. Po bocích kaňonu je pár slepých uliček s nepřáteli a jakákoliv porážka vám zvyšuje zkušenosti. Postupně se dostanete až k mostu. Za ním je lučištníky, který by vás obtěžoval, při boji se strážemi. Zastřelte ho vašim lukem. Pak se probojujte dál. Po chvíli narazíte na dva vojáky, Francouzů. Řeknou vám, že musí doručit do Orléans důležitou zprávu. Doručení té zprávy je pro vás další hlavní cíl. Zajištění ochrany těch vojáků je cíl vedlejší. Pokračujte. Při zatáčce hlavního kaňonu narazíte na dvě boční, delší, slepé cesty. Použijte obě a pobijte vojáky na kopcích. Ti by po vás totiž stříleli, když by jste šli hlavním kaňonem pod ně. V podstatě byste mohli proběhnout a vyhnout se jim, ale proč přijít o zkušenosti. A na jednom z těchto dvou kopců získáte Flamberge (meč druhé úrovně), takže Warbrand můžete vyměnit. Pak zpoza zatáčky pokračujte na hrad. Cestou bude ještě jedna větší skupina nepřátel. Když ji zdoláte, máte volnou cestu k hradu. Když spustí bránu, doběhněte k mříži. Vpustí vás jen na žádost vévody z Alenconu. Pokud to přežil posel s dopisem, tak přiběhne a vyřídí formality. Pokud ne, tak doufám, že jste si ten dopis vzali. Pak jen vstupte do Orléans.
Mise 2: Imperial Counterattack

Příběh: Bastard Orleánský, protektor města, které neslo jeho jméno, konečně využil příležitosti a setkal se s Johankou z Arcu. Tak Johanka, Jean de Metz a Bastard začali plánovat, jak obrátit proud války ve prospěch Francie. Pod neustálou hrozbou obléhání města Orléans anglickými jednotkami, se tři velitelé dohodli na tom, že třeba zahájit iniciativu na vyčištění silnice vedoucí k jižní oblasti Loire. Avšak, zatím netuší, že nepřítel má jiné plány.

Angličané rychle postoupili do údolí Loire. Jejich cílem byl Orléans, jako jeden z klíčových, strategických bodů, opevněné město na řece Loiře. Město bylo vskutku přemostěním do údolí Loire. Ztráta Orléans by určitě znamenala ztrátu povodí řeky Loire a to by jistě zhatilo budoucí snahy Francouzů, proto tato agrese Angličanů musí být zastavena.

Mise: Zajděte nejprve za Bastard Orleánský. Máte to na mapě označeny. Přivítá vás a pošle se seznámit s městem. Máte zajít za kovářem (můžete si koupit nové brnění) a za obchodníkem (jídlo pro zdraví a energii). Obou máte na mapce. Doporučuji jít nejprve za kovářem a pak za obchodníkem, protože po návštěvě obchodníka, zaútočí na město Angličané. A vy samozřejmě jejich musíte zastavit.
Během boje se už můžete přepínat i na Metz. Nejprve s Johankou pribehnite rychle k bráně a strhněte na sebe pozornost. Pokud se vám rozběhnou do města a začnou plenit, je to těžké, protože nesmí zabít více než 18 civilistů. Tu jejich zaměstnejte a přepněte se na Jean Metz a pribehnite si na pomoc. Dohlížejte na jejich zdraví a likvidujte nepřátele. Můžete zavřít bránu hned, jak k ní doběhnete (R) a zastavit tak alespoň některých nepřátel venku. Pokud však chcete hned amulet Warrior of Infinity, tak ji nezavírejte a snažte se zvládnout ten nápor.
Během boje z některého z nepřátel vypadne Amulet of Yhwh (+10 defense). Pokud Metz odeberou hodně života, tak prostě odejde. Snažte se ale raději, ať přežije, protože odražením útoku mise nekončí. Pobijte všech ve městě. Pokud máte dostatek jídla v inventáři, tak můžete nechat Johanku samou, ví se o sebe postarat a pomáhejte jí v kůži de Metz. Pokud jste zavřeli bránu, tak je po boji. Pokud ne, tak si vyběhněte ven (stále ji můžete zavřít). Tam je velitel útoku. On a jeho muži jsou opravdu silní. Jeho tří deset levelovému společníků můžete postřílet lukem. John de la Pole se vykrývá. Když se však pustíte do boje a začne vás pronásledovat, tak ho můžete porazit couváním a střelbou z luku (porazit jej v boji na meče je těžké). Poté, jak ho porazíte, sice uteče, ale zůstane po něm amulet Warrior of Infinity (+10 strength). Po boji zavřete bránu. Tím je útok zcela odražen. Nyní se vraťte za bastarda.
Oslovte jej. Pošle vás pomoci dvěma nedalekým městečkům jménem de Bourges, de Blois. Vraťte se k bráně, kterou jste zavřeli a otevřete si ji. Vyjděte ven. Ještě se můžete zastavit u kováře a koupit si Black Star Opal za 1250 (Zvýší dosah nositeľových střelných zbraní o 20%). Přímou cestou před hradu se vydejte do vesnice a likvidujte nepřátele. Pokud se vám zdají příliš energicky, tak je můžete nalákat do města. Po boji si v vesnici vezměte amulet Seal of the Living God (nositeľova morálka neklesne pod 25).
Po vyčištění první vesnice se vraťte za obchodníkem a daruje vám Quartz Crystal (Zvyšuje poškození nositeľovej zbraně o 20%). Vydejte se vyčistit i druhou. Při tomto není co psát, prostě jen bojovat. Ve druhé vesnici naleznete v rakvi Hematit Bloodstone (zvyšuje o 20% energii poškození). Když ji vyčistíte, tak se vraťte do Orléans. Oslovte Bastard. Řekne vám, že mu zvědové hlásili přípravu dalšího útoku, tak se musíte připravit na obranu. Také vám dá Tyger's Eye (Zvyšuje poškození zbraní o 10%). Vraťte se k bráně a zavřete ji.
Město je znovu obléháno. John de la Pole se vrátil s posilami a obléhacími jednotkami a zřejmě i s bratrem jménem William de la Pole. Oba jsou však stejně sebevědomí a drzí. Proto je i vaším cílem porazit právě jejich dvou.
Nejprve vyběhněte na hradby. Všech ignorujte, ale palte po vojácích při dělech. Jednodušší je střílet explodujícími šípy rovnou do děl a zničit jejich. Zabijte vojáky a případně zničte i děla, aby děly nerozrazili bránu. Pak streľte do skupiny vojáků uprostřed. Je tam William. Rozběhnou se k bráně. Zbehnite k bráně i vy a otevřete ji. Vstoupí dovnitř a zavřete za nimi bránu. Jinak otevřením brány se privalo záplava vojáků, ale nedostanou se dovnitř. Poražte Williama a získáte Badlaire (Meč 3. levelu). Pak pobijte ostatních. To zavření brány se vám nemusí vždy podařit, je to spíš takové využití chyby ve hře, protože všichni ostatní, včetně Johna Pola stojí za mřížemi, neútočí, jen se tisknou a vy je můžete v pohodě dosekať. Pokud se vám to nezamlouvá, tak otevřete bránu a klidně započnite krutý souboj. Venku si můžete vzít luk, která zůstala po lučištníky (pokud jste jejich postříleli). Je silnější než luk, ale také jen první level. Když padne John i William, zvítězili jste.
Mise 3: Assault at Twilight

Příběh: Po neúspěšném pokusu o obléhání Orléans započala Johanka slovní souboj s Angličanem Sirem Williamem Glasdaleom, který ji nazval Armagnacskou šlapkou, co ji rozčílilo. Tímto prvním započalo mnoho dalších slovních soubojů mezi Francouzi a Angličany.
Naštvaná Johanka netrpělivě čekala na příležitost zaútočit na Angličanů, kteří si zatím upevnili pozice v několika francouzských vesnicích nedaleko Orléans, evakuací tamních obyvatel a jejich odvlečeni do anglických táborů.
Johanka potřebovala přesné informace o Angličanů a jejich okupaci za zdmi Orléans. Vyslala zvída, aby získal všechny informace potřebné pro zahájení útoku. No zvěd se nikdy nevrátil. Johanka proto vyslala druhého zvída, aby provedl průzkum po svém nešťastném předchůdci. Tento zvěd měl více štěstí a vrátil se s hojnými informacemi o anglických táborech v okolí Orléans. Teď už měla Johanka informace potřebné k ofenzívě pro zabrání nepřátelských táborů.

Mise: Musíte obsadit dva tábory. Camp du pied Fragile a Camp du beau Valoni. Johanka i Metz mají po třech mužů. Přidělování, jakož i najímání nových, se dělá pomocí klávesy R. Takto si můžete i rozdělit vojáků. Můžete všech Metz vzít, nebo mu jejich dát víc ze svých.
Tento level je jen přímé putování zprava doleva a zabíjení nepřátel. Sledujte mapu, po bocích cesty jsou místa, kam se dá dostat a kde vás obvykle čeká pár nepřátel, včetně lučištníky, kteří by po vás pálily, když by jste šli po cestě, kolem nich. Zanedlouho narazíte na první tábor. Nejlepší je dát se na sever, v podstatě na západní stranu tábora, tam je proražena ohrada. Vylákajte pár vojáků a pobijte jejich. Když dochází zdraví, tak se stáhněte. Dva nájezdy a tábor je váš. Pokud Lučištníci nepřijdou za vámi, tak palte v jejich věžičkami. Když tady pobijete všechny, tak je tábor váš. Uvnitř jsou dva koně. Dejte jednoho Metz a jednoho si vezměte vy. Dobře se z nich útočí, i když ovládání je poněkud horší. Po dobytí tábora, na vás zanedlouho zaútočí další nepřátelé. V táboře si z truhly můžete vzít Tiger's Eye.
V táboře si ale můžete zvýšit počet vojáků, takže celkově byste je měli mít 10. Oproti táboru je kopec, který můžete obejít severní a jižní cestou. No oproti táboru je v kopci malý táborík. Přibližte se a otevřete bránu. Buď klíčem, nebo ji otevřete s Metz, který má schopnost lockpick. (Klíč jinak najdete severovýchodně do tábora du pied Fragile. Za lesem je tam na pobřeží malá louka, na níž je skupina vojáků. Vede ji muž jménem Fryderyk Wade. On má klíč). Uvnitř se chystají popravit jednoho francouzského vojáka. Pobijte nepřátele a osvoboďte ho. Oznámí vám, že se blíží generál La Hire. (Pokud ho i nezachráníme, zůstane po něm dopis, ze kterého to zjistíte).
Vraťte se na začátek, kde jste začínali level. Čeká vás tam La Hire se čtyřmi muži. Přidají se k vám. Musíte se dostat dál na západ. Vedou tam tři cesty. Jižní a severní, vedoucí za kopec uprostřed. A nejsevernější, která vede nedaleko od pobřeží.
Nejprve se vydejte za kopec uprostřed. Dejte se severní cestou. Nejprve narazíte na cestu vedoucí do údolí uprostřed kopce. Tam je malý tábor, ve kterém když pobijete vojáků, tak si můžete vzít Holy Protection Ring (Redukuje o 20% utrpěné poškození. Ztrácí účinek, když život klesne pod 50 HP). Dále uvidíte cestičku vedoucí na tento kopec. Nahoře je pár nepřátel, kteří by vás jinak obtěžovali a je tam i truhla (Amulet of Yhwh). Můžete si vyčistit i jižní cestu, vedoucí za kopec. Tam pozor, při začátku cesty jsou mezi stromy Lučištníci a je jich tam dost, tak si odpravte nejprve jejich. Když dorazíte za kopec, tak jste před táborem du beau Valoni. No zavřou před vámi bránu. Můžete alespoň postřílet lučištníky ve věžičkami a už vás nebudou otravovat později. Do tábora se dostanete pouze přes druhou bránu.
Vydejte se tedy zpět a postupujte po nejsevernější silnici. Tady je jen přímá cesta plná nepřátel, která vyúsťuje do údolí zničenou vesnicí a malým tréninkovým táborem, které jsou jak jinak, plné nepřátel. Když zajistíte údolí a připravíte se tak započnite frontální útok na druhý tábor. Uvnitř je hned nalevo od brány Tiger's Eye. Pobijte všech v táboře. Po poražení většiny nepřátel přijde i Alexander de la Pole. Poražte ho a i zbytek Angličanů. Tím jste získali tábor a prošli misi.
Mise 4: Victory in Tourelles

Příběh: Všechny tábory v okolí Orléans byly dobyty Francouzi. Další den Angličané opustili bezprostřední okolí města av Orléans byla velká oslava. No Johanka a její společníci na oslavy neměli čas. Johanka potřebovala, aby osvobodili zbytek údolí řeky Loire, pokud chtěla dosáhnout svého cíle a to korunovaci Charlese VII.
Jedna z cest vedoucích k oblasti řeky Loire byla při Tourelles a Saint Augustin. Obklopené anglickými posádkami, Tourelles a St. Augustin ovládané mimořádnou, obrannou, vojenskou silou zbudovali věž s automatickými obléhacími zbraněmi pro pokrytí blízkého okolí. Tato obléhací věž byla přeplněná různými přístroji, řemeny, a dalšími různými mechanickými výmysly, které umožňovaly relativně samostatnou obsluhu. Nepřátelé v této impozantní stavbě byli schopni kontrolovat směr střelby v rámci obrany před možným útokem francouzských sil pokoušejících se překročit řeku, nebo se přiblížit k těmto dvěma baštám anglické moci.
Smělá Johanka a její muži se sem riskují vypravili, znaje své šance na stržení anglické obrany, i když malá šance tu byla, pokud by byli schopni nejprve zničit obrannou věž chránící Saint Augustin a Tourelles.
Naštěstí, Johanka z Arcu může počítat s pomocí dalšího generála toužícím jí pomoci. Vévoda z Alenconu, který slyšel o Johance z Arcu ao jejím vznešeném poslání, jí nabídl své zkušenosti a oddanost.

Mise: Vydejte se nejprve jižní cestou, která je nedaleko od místa, kde začínáte. Probojujte se až do oblasti úplně dole v rohu, na jihovýchodě. Cestou budete mít napravo (na západě) dvě cesty vedoucí k malému táboru. Je to tábor de la petite Collines. Nemá příliš velkou obranu, tak jej můžete dobýt cestou. Obsahuje jen Amulet of Yhwh a Tiger's Eye. Ale najdete tam i The Mauler, palcát pro La Hire, kterým můžete nahradit jeho starý Spiked War Club. Pak pokračujte do tábora na jihu.
Je to tábor de l'eau Bleue, kterému velí Sir William Glasdale. Před táborem jsou tři věže, na nichž z dálky zlikvidujte lučištníky. Pak zaútočte. Dobýt tento tábor je mnohem těžší, je tam hodně jednotek a mnoho rytířů v brnění. Tady jsem použil klasickou nalákavaciu taktiku. Johance jsem přidělil všech mužů, včetně La Hireových. S nimi jsem se stáhl. La Hire vběhl do tábora, upozornil na sebe pár jednotek, ty se za ním rozběhli a on jejich přivedl k Johance s vojáky. Vběhnout do tábora jen tak, by byla sebevraždu, nebo alespoň vražda vašich mužů. Je to zdlouhavé, ale účinné. Když část tábora vylidňuje, tak udělejte nájezd na lučištníky a zase se stáhněte. Pak opakujte Vylákávání a když už zůstane v táboře jen pár Angličanů, tak udělejte frontální útok. Doražte i velitele Sira Glasdaleho. Když se dá na útěk, tak mu vypadne Gate Key (klíč od Sant Augustin), tak si ho vezměte. Dobyli jste tábor de l'eau Bleue. Získali jste čtyři koně a amulet Seal of the Living God.
Vydejte se dále jižní cestou. Oproti boji v táboře působí odpor na této cestě av vesničce za ní velmi chabě. Bezpečné tuto vesničku Tours. V ní získáte Rapid Fire Bow. Také jsou zde obchodník a kovář. Můžete si nakoupit nový meč, střelné zbraně a amulet Seal of Antiquelis (zvyšuje o 10 Leadership).
Když doplníte zásoby, pokračujte. Jedinou cestou z vesnice se dostanete na suchou planinu, z níž vedou tři cesty. Nejprve se dejte na západ, do pár metrů vzdáleného lesa (de la foret Sombras). Tam vás čeká Lord Talbot. Je mezi cíli, které musíte porazit, tak ho poražte. Tváři se jako těžký frajer, ale když mu odeberete polovinu ze života, tak si zavolá posily. Rychle ho doražte a vezměte si Prison Key (otevírá žaláře), který mu vypadne při útěku. Doražte zbytek jeho mužů. Po boji ještě prohledejte les a najděte truhlu. Obsahuje amulet Warrior of Infinity (level 2, strenght + 15).
Pak se vraťte na planinu. Všimněte si, že prostřední cesta vede na sever a přímo k Duke of Alencon, který je zde vaším novým spojencem. Probojujte se k němu, nebo s ním se probojujte k Johance a spojte své síly. Pak se vraťte do lesa, kde jste porazili Lorda Talbota. Na středozápadě je spletenec cest mezi kopci v lese de la foret Fierbois. Není tam nic, akorát amulet Seal of the Living God (level 2, morálka neklesne pod 30).
Dejte se na jih. Je tam vesnička se zničeným kostelem - Eglise de Lumiere. Obrana je minimální. Podstatné je, že při této vesnici je jediná jižní cesta, na níž vás čekají posily. Jen k nim doběhněte a budou vás následovat. Také od nich zjistíte, že nedaleko Tourelles vás čeká dělostřelectvo, kterému velí de Metz, takže před útokem by bylo dobré ho zachránit (jinak jej nebudete moci použít).

Přesuňte se na jihozápad. Je tam městečko Fierbois. Je to stále svobodné město, podléhající Francii, takže vás uvnitř nečekají žádní nepřátelé. Také si můžete doplnit zásoby, včetně nového brnění pro Joan. Ve Fierbois vás čeká kněz (jedna z hlavních úkolů), tak jej oslovte. Řekne vám, že Angličané vyrabovali jejich kostel a ukradli jejich cennosti. Poprosí vás, abyste je přivedli zpět. Do Fierbois jste přicházeli přes Eglise de Lumiere, kde jste před zničeným kostelem poprali vojáků. Zůstal tam vůz s koněm. Předtím jste s ním nemohli nic udělat, nyní můžete oslovit kočí. Bude vás následovat, tak ho zaveďte ke knězi a znovu jej oslovte. Poděkuje vám za pomoc a daruje vám meč Sainte Catherine de Fierbois, který může používat Johanka.
Skočte do tábora le Fort. Leží nad táborem de la petite Coline, který jste dobyli hned na začátku. S vaší současnou armádou, byste ho měli dobýt v pohodě. V táboře je také Alexander de la Pole. Je to tuhý oříšek (má u sebe amulet of Yhwh), tak také není dobré s ním bojovat uprostřed tábora plného Angličanů. Buď si vylákajte jeho, nebo jeho mužů, abyste nemuseli bojovat se všemi najednou. Po dobytí tohoto tábora vám zůstávají už jen tři další.
Nyní se vraťte do Fierbois, za councilorom (stojí při knězi). Ten vás požádá, abyste zachránili 5 ztracených vesničanů. Na ohybu za kopcem, nad zničeným kostelem jsou dva. Zbylí tři jsou rozmístěni po silnicích na středozápadě ve Fierboisskom lesa, kde předtím nebylo nic, jen amulet, o kterém jsem psal výše. Nyní jsou tam i Angličané, ale žádné strašné přesily, zvládnout by to měl i jediný váš komandér. Každého vesničana oslovte a se všemi pěti se vraťte do vesnice. Oznamte Councilorovi úspěšné splnění mise. Dá vám za odměnu The Turquoise Cross (+10 dexterity, ale můžete ho vložit jen do Johankinho meče Saint Catherine de Fierbois).
Saint Jean le Blanc je posledním volným táborem, než se pustíte na St. Augustin a Tourelles. Můžete se k němu dostat více cestami. Nejlepší je podle mě se vrátit na pobřeží, na místo, kde jste začínali. Po pobřeží se přibližte k táboru. Když vás spatří jeho komandér, William de la Pole, tak se připraví na útok, ale ještě nezaútočí. Nedaleko města se ale objeví početná skupina Angličanů, tak když budete rozptýleni po pobřeží, tak budete akorát na ně připraveni. Pobijte většinu a pak seberte útokům tábor. Když porazíte Williama, tak si vezměte klíč, který z něj vypadne. Když zajistíte tábor (tím je splněna úloha, obsadit všechny anglické tábory), tak s klíčem od Williama osvoboďte dvou spoutaných vězňů. Teď vás čeká už jen závěrečné dobývání Tourelles.
Nejprve se po pobřeží vydejte k místu, kde drží de Metz. Nezdržujte se u pevnosti, protože z ní po vás střílejí a vy jim to zatím nemůžete opětovat. Pobijte Angličanů kolem Metz a osvoboďte ho pomocí klíče, který jste získali od Lorda Talbota. Od Metzovho vězení se stáhněte po pobřeží na severovýchod. Na konci cesty po pobřeží najdete citrínu Spiral pedant (+15 dexterity).
Pokud chcete získat nový prsten Ring of Yahve (snižuje používání energie na komba na 30%. Účinek se zrušuje, když energie klesne pod 50%), tak se dejte od Metz na jih a při nejbližší příležitosti zahněte na západ. Na konci slepé cesty se nachází v rakvi. Pod touto cestou vás čeká vaše dělostřelectvo.
Zaútočte na Saint Augustin. Venku není mnoho vojáků, ale nebojte se, přijdou další. Vběhněte dovnitř. Cesta na patro je zavřená. Otevřete si ji klíčem, který jste získali od Sira Glasdaleho. Nahoru zničte 6 automatických střílen a osazenstvo. Vezměte si meč třetí úrovně pro de Metz - Le FAUCON. Při této pevnosti je i truhla, kde je Malachite (poskytuje 20% ochranu před střelnými zbraněmi). Během vašeho operování v pevnosti přijdou z jihu Angličané. Proto je dobré poslat dovnitř jen osamoceného komandér (já jsem tam poslal Metz, protože si tam i najde meč) as ostatními čekat na jižní straně pevnosti.
Po dobytí Saint Augustine začne vaše dělostřelectvo pálit na Tourelles. Po chvíli zničí vstupní bránu. Zaútočte. Poražte Johna de la Pole (zůstane po něm Alexandrie, zvyšující rychlost střelných zbraní) a doražte zbytky odporu. Uvnitř najdete také meč páté úrovně pro Johanku - Sword of Agincourt. Je v truhle, schované mezi domy a hradbami. Po poražení Johna si s někým poohlédněte pevnost, kvůli nějakým zásobám a pak doražte zbývajících Angličanů. Dobytím pevnosti jste zvítězili.
Mise 5: Cleaning Up the Loire

Příběh: Angličané utrpěli těžkou ránu ztrátou přístupové cesty k řece Loire a Francouzi nyní mohou postoupit hlouběji do oblasti Loire okupované Angličany. Tato strategicky významná oblast byla kontrolována Angličany již dlouhou dobu a nepřátelé odčerpávali francouzské zdroje, aby mohly financovat svou válku a vlastní podlé cíle.
Na zajištění vstupu do této oblasti musí Johanka a její muži nejprve pokořit hradní město: JARGEAU. Jednotky v tomto hradě jsou vedeny dvěma velmi úspěšnými anglickými generály, bratry Johnem a Willamom de la Pole, se zálohou schopných jednotek, které sami trénovali. Tento vstupní bod do oblasti Loire pokrývá stovky kilometrů čtverečních. Přesun jednotek nebude vůbec lehký, zvláště s množstvím číhajících nepřátel, francouzských měst kontrolovanými Angličany a jednotkami strážiacimi každý kout v okolí řeky. Sama Johanka se svými muži by to nedokázala, proto na základě příkazů vévody z Alenconu, velitelé Dunois a D'illiers se svými muži a bateriemi děl přišli na pomoc. S jejich pomocí mají Francouzi lepší, i když ne velké šance na úspěch a znovudobytí Loire.
Takže čištění Loire začalo.

Mise:
Východ od Orléans (osvobození několika míst, dva vedlejší questy)
Začínáte před hradbami města Orléans, kde kromě známého kováře a obchodníka máte i baráku, ve kterých si můžete najímat nové vojáky. Také jste získali možnost strategických povelů. Pomocí F2 si přepnete strategický režim a můžete přímo ovládat každého vojáka. Hra vám nové možnosti vypíše podrobněji.
Vydejte se nejprve na východ každou ze tří cest a osvoboďte tři města: Checa, Fontainebleau a Rouvray. V Rouvray jsou na konci vesnice Capellarius a Claire. Oslovte je, ztratilo se jim dítě a byli by rádi, kdyby jste ho našli. Vydejte se trochu na západ. Je tam cesta a most přes řeku. Před mostem je dítě. Oslovte ho a odveďte k rodičům. Pozor, po oslovení dítěte se k vám teleportuje noví Angličané. Je to sice hodně, kvůli jednomu dítěti, ale pokud to chcete zvládnout, aniž zabili dítě, tak přiveďte alespoň dvě, tři skupiny vašich. Za odměnu vám jeho rodiče dají Diamond Cross (+10 Leadership, který můžete vložit do Johankinho meče Saint Catherine de Fierbois).
V Checa získáte dopis od kapitána, ve kterém má zprávu z: JARGEAU. Váš cíl na jihovýchodě. Nemají plné vybavení a ani dostatek času.
Za třemi vesničkami je mini tábor, spíš jen vězení. Máte ho na mapce zobrazeny jako modrý křížek (znamení nižšího velitele). Willa Neucomen je zdejší velitel. Poražte vojáků a od něj si vezměte klíč. S klíčem otevřete celu a zachraňte vězně. Louis Barbier a jeho muži jsou vám k dispozici. Také tím získáte malou roli, zachránit tří francouzských generálů a jejich mužů. Nyní pokračujte více na západ a jedinou cestou až k řece. Cestou dobytí pod správu Francie dvě vesnice: Saint Florent Le Saumur a Chateauneuf. V Le Saumur si promluvte s knězem a dá vám Malachit (level 2, ochrana před střelbou 30%). V Chateauneuf, kdy zabijete Denstona Tixovera, místního velitele, tak si vezměte jeho klíč. Při vstupu do vesnice narazíte na další vězení. Je tam Alan harierů a jeho muži. Osvoboďte jejich klíčem od Tixovera. Tím jste zachránili druhého generála ze tří. Dobytím této vesnice jste získali přístup k mostu a jím severní přístup k: JARGEAU. Pokud byste chtěli zaútočit, tak vás tam čeká věž s lučištníky a další na hradbách, plus zavřená brána. Potřebujete pomoc.

Jihovýchod od Orléans (osvobození dvou míst, získání zdroje dřeva, dokončení předchozího questu, příprava na dobíjení: JARGEAU)
Vraťte se do Orléans a vydejte se nyní pro změnu jižní cestou. Tam máte nejdřív dost jasný směr, protože mnohé silnice jsou odstaveny, díky neproniknutelné, nezničitelné bariéře. Pobijte pár nepřátel a při první příležitosti zahněte na jih. Je to úplně rovná cesta, přes kterou se probojujte. Na jejím konci vás čeká Dunois (rytíř z minulého levelu), který se vydal po obléhací stroje a přinesl s sebou tři děla. Při dobíjení: JARGEAU se budou hodit.
Pak postupujte na východ a osvoboďte cestou dvě dostupné města. Nejblíže je Chateaudun. Vybijte vojáků na obou stranách jezera a město je svobodné. Najdete zde Lord of Kings (meč pro Johanku, level 6). Druhé je St.Aignan, které spravuje Esmonda Wenton. Když ho porazíte, vezměte mu klíč. V tomto městě jste získali baráku, kde si můžete najmout nových mužů a také je zde i vězení, ze kterého zachraňte Othon Fevreho a jeho mužů. Je to třetí zajat generál. Jeho osvobozením jste splnili vedlejší quest, zachránit všech tří. Nezapomeňte z vězení osvobodit pokaždé všech mužů, nejen generálů, až pak je quest splněn.
Pak se vydejte na úplný jihovýchod, kde máte na mapě symbol dřeva. Tam najdete druhou vaši skupinu děl, které měl přivést d'Illiers. Děla jsou zde, jeho však není. Děla hned začnou útočit na nedalekou věž a dostanete tip, abyste zničili všechny věže v okolí města, než se pustíte do samotného útoku na město. S jednotkou, se kterou jste přiběhli k dělům, se hned dejte doprava, tedy na jih. Mezi stromy je tam cesta, která vede dále pod jižní bránu města. Důležité je, že jsou tam vojáci, kteří by vám mohli zmasakrovat děla, tak je zničte raději první.
Při těchto druhých dělech je dřevařský srub. Duke of Alencon tam může zbudovat trebuchty, na obléhání. Na podporu třeba tří vojáků Light Infantry.
Bezpečné nyní všechny přístupové cesty k: JARGEAU. Nalevo od vstupní brány do města je jedna věž. Z bezpečné vzdálenosti ji zničte. Zkuste nalákat pár jednotek před města do pasti (jedním vojákem k vaší armádě) nebo udělat pár výpadů. Také si nezapomeňte udělat armádu složenou z 80 mužů, co se vám objevilo mezi cíli (pouze vedlejší cíl).

Dobývání: JARGEAU
Nejlepší místo na zahájení útoku je jižní brána (cesta poza srub, kde jste našli druhou skupinu děl). Tam nemáte žádné věže a jen pár nepřátel venku. Přesuňte tam všechny své síly. Děly Rozstřílejte bránu.
Za branou jsou dva domy a napravo od nich je hlavní bašta města. Poté, co se vyřítí de la Poleovci a jejich vojáci, doporučuji opět si je vylákat před bránu. Přes bránu nepřijdou hned všichni najednou, venku je budou čekat vaše vojska az poza nich budou po Angličanů střílet vaše děla. I tak jsem měl jisté ztráty, ale je to vhodná taktika. Po pobiti těchto vojáků navrhuji, abyste vyběhli na baštu, z níž vyšli a poprali lučištníky na ní. Pak nedalekými schody vyběhněte na hradby a pobijte lučištníky na severní bráně. Tímto jste si zajistili celou východní část města, pobili značnou část nepřátel a podstatné, že jste se konečně dostali do města.
Teď si všimněte zeď, který odděluje vaši část města od té západní. Přitáhněte děla a rozbijte bránu, která předěluje město. Za ní se vyrojte s vašimi muži a pobijte všech. Není to silný odpor. Jediné, co dělá problémy, jsou Lučištníci na západní bráně. Buď rychle pobijte vojáků ve městě a jděte na bránu nebo nejprve lučištníky a pak vojáků (první možnost se mi zdá lepší). Když vás však spatří Angličané před bránou (pokud jste jejich nepobili), začnou se dobývat. Bez podpory ostatních, však také neznamenají velké nebezpečí, tak jim vyjděte vstříc.
Stále jste však město nezískali. Přesuňte se nyní k severní bráně. Otevřete ji (už je vaše) a vystřelte na dvě skupiny vojáků. Přiběhnou k vám, tak je zlikvidujte. Pak udělejte bleskový nájezd na pár střelců, kteří jsou venku. Jen těch nejbližších. Když je po nich, tak se stáhněte do města, protože venku jsou dvě věže. Dotáhněte těsně za bránu delo a zničte ty věže.