Záhlaví stránek

 

Far cry 2 - mise

Příjezd do Afriky
(město Pala – výuková část)

Začínáte velice dlouhou animací, ve které si nastoupíte do auta taxikáře s úkolem zlikvidovat Šakal, který dodává zbraně všem frakcím a tak jim umožňuje mezi sebou bojovat, taxikář vás tudíž poveze do města. Tento užvaněný taxikář má skutečně řečí, jako onen příslovečný holič, ale vy si alespoň můžete v klidu prohlédnout krásy okolní krajiny (pohybujte proto myší), seznámit se s okolním prostředím a sem tam dokonce získat dokonce i nějakou tu potřebnou informaci od tohoto žvanila. Po skutečně dlouhé době vás tedy zaveze taxikář až do města, ale ještě v jeho taxíku se vám udělá hodně špatně, počnete vidět rozdvojeně, po chvíli zcela omdlíte, zkrátka dobře, chytli jste velice obávanou tropickou nemoc malárii. Proberete se k životu až v hotelovém pokoji, tak zjistíte, že se ve vašich věcech prohrabuje muž, zvaný Šakal, který z vašeho deníku zjistí, že jste byli do těchto končin vyslání jistou organizací proto, abyste ho zlikvidovali. Jelikož jste však již prozrazeni a po Šakala již nejste žádným reálně hrozícím nebezpečím, neboť jste tímto ztratili jakoukoliv cenu pro něj i vaši organizaci, nechá vás žít a s posměchem odejde. Po jeho odchodu však některá z frakcí zaútočí na hotel, v jehož pokoji se nalézáte, vyzkoušejte si tedy ovládání vaší postavy, seberte svůj deník, mačetu a pistoli a vyjděte z pokoje ven. Vyjděte do chodby, přeskočte si přes zborcený nábytek (mezerník), skrčte se (C) a přelezte přes sutiny, opodál najdete u mrtvoly samopal, no raději ho nechejte ležet bez povšimnutí, brzy se dostanete k lepším zbraním. Poté co se dostanete až na ulici, zjistíte, že zde proti sobě bojují již dvě frakce a to SLO a SFSP. Můžete se sice do boje zapojit také, ale moc toho tady nenaděláte, přesila je obrovská, bojuje tu prakticky každý s každým, navíc jste oslabeni a nemocní, takže jak to asi může dopadnou jinak, než že po chvíli znovu omdlíte. Nyní se můžete po chvíli objevit v několika různých lokacích, nebudu vám je vyjmenovávat, protože to pro pokračování ve hře není vůbec podstatné, vše totiž pokračuje stejně, ať už jste si počínali v boji s frakcemi na ulici jakkoliv, objevíte se v místnosti s chlapíkem, který na vás kouká, jako byste mu sem spadli přímo z nebes. Od něj se dozvíte, že ze všeho nejdříve se máte vyléčit, máte totiž zdraví skutečně na minimu, takže si píchněte injekci (H) a tak se uzdravíte, pracovat nadále budete pro frakci SFSP. Nato vám řekne, že má pro vás úkol, napřed si ze stolku poberte všechny zbraně, co unesete (možnosti vašeho inventáře jsou ale omezené), ze stěny seberte lékárničku a pokud si chcete hru uložit, klikněte na modrý kufřík (E). Vaším úkolem je tedy nyní opravit osobní auto, vyjděte tedy dveřmi ven a podle mapy se k němu vydejte, zjistíte, že se mu kouří z motoru. Stoupněte si tedy čelně před kapotu a nadzvedněte ji (E), tak motor auta v krátké animaci opravíte, poté si do něj nasedněte (E). Zde od muže obdržíte nový úkol, zabít dva nepřátele opodál u chatrče. Rozjeďte se tedy k novému cíli opět podle mapy, včas si vystupte a zastřelte oba ozbrojence, poté vstupte do chatrče, to je váš první bezpečný úkryt. Jděte k posteli, kde použijte vaše náramkové hodinky jako budík, nastavte si na nich hodinu buzení, doporučuji kvůli světlu v krajině na pět hodin ráno (klávesy A-D), tak usnete a v určený čas se probudíte. Vyjděte ven do krásného rána, zazvoní vám mobil, použijte ho (M), na mapě se vám objevil nový cíl, podle mapy se tedy k němu vydejte. Vyberte si ten lépe vám vyhovující vstup do tábora, ten je pečlivě střežen silnou frakční skupinou, můžete tedy použít okliku po tajné stezce, nebo to risknout a vydat se do tábora přímo. Tak, či onak, nyní musíte zlikvidovat všechny členy frakce do jednoho, poté se vám na mapě objevil nový cíl. Jakmile však k němu dojdete, zazvoní mobil, dozvíte se, že v táboře je ještě vězněn jeden cizinec, pro kterého se tudíž vraťte. Na mapě teď máte opět jako cíl předchozí tábor, jděte tedy zpět a dveřmi vejděte do cihlové budovy, uslyšíte nějaký hlas. Odsuňte tedy zástrčku u druhých dveří tak se setkáte s vězněm, který se z vděčnosti stane vaším nejlepším přítelem, je to dívka jménem Guillen. Nyní se tedy vracejte zpět, opět se ale ozve mobil, po přijetí hovoru se dozvíte, že se i s vězněm máte vrátit zpět na místo, z kterého jste sem byli vysláni. Uposlechněte tedy tohoto příkazu a podle mapy se vracejte zpět, sraz byl stanoven u jatek. Jakmile dojdete na místo setkání, setkáte se s mužem, který vám tento úkol zadal, upozorní vás, že má pro vás odměnu, že si ji však musíte sami nalézt. Jedná se o diamant, ukrytý v kufříku, který mu jeden z jeho lidí přinášel a kterého v lese přepadli a zabili. Ještě vás upozorní na to, abyste jiné odměny než diamanty nebrali, papírové peníze jsou tak znehodnocené, že mohou posloužit jen k „vytírání zadku“. Teď se tedy budete muset vydat kufřík s diamantem hledat, použijte k tomu váš mobil, pokud na něm bude blikat zelené světélko, je diamant někde poblíž, čím rychleji toto světélko bliká, tím jste ke kufříku blíž. Poté, co světélko počne svítit trvale, pak je kufřík s diamantem jen pár kroků od vás. Tento kufřík se tedy nachází uvnitř nákladního vagonu, takže vlezte do vagónu a kufřík seberte, našli jste první diamant. Jakmile tedy naleznete kufřík s diamantem, nasedněte do nejbližšího auta a vydejte se podle mapy do Mikeova baru, čeká vás dlouhá nezáživná jízda, kromě mapy se můžete nyní orientovat červenými směrovými ukazateli na křižovatkách. Poté co dojedete až na místo, vstupte do objednávkové místnosti, kde si na počítači objednejte zbraně, které se vám zamlouvají, jste ale omezeni při výběru finanční hotovostí, kterou máte v tuto chvíli při sobě. Jakmile tedy zbraně objednáte, vyjděte z místnosti ven a vstupte do skladiště zbraní, kde si již můžete vámi předem zaplacené zbraně vzít. Poté, co jste si tedy i vyzvedli předem zaplacené zbraně, vyjděte ven a vstupte do baru, zde se nachází již vaše věrná přítelkyně, tedy dívka, kterou jste před chvílí vysvobodili z vězení, promluvte si i s druhým stojícím mužem a získáte tak dalšího věrného přítele. Nakonec si pohovořte s mužem sedícím u stolu, je jím Reuben Oluwagembi, který si bude nejprve myslet, že jste jedním z místních zločinců, který mu chce ukrást jeho nahrávku, ale po rozhovoru s vámi zjistí, že jste cizinec, nakažený malárií a pomůže vám. Proberte se všemi postavami všechny možnosti dialogů, ze stolku seberte nahrávku a teprve potom opusťte místnost, o kousek dál se nachází chatrč a v ní kufřík s diamanty(obr. 1). Poté se vraťte, nasedněte do džípu a podle mapy se vydejte zpět do města a dojeďte až do jeho centra, kde si u dopravní značky STOP vystupte, dál musíte již pěšky. Jděte ke kostelu, vstupte dovnitř, knězovi odevzdejte nahrávku, ten vám jako odměnu dá chininové tabletky proti vaší malárii, hned si jednu vezměte. Tyto tabletky nyní používejte hned poté, jakmile se vám počnou dělat mžitky před očima, příznak to maláriového záchvatu (H). Vyjděte ven z kostela a tímto počinem jste právě ukončili výukovou část, takže teprve nyní začnete tak říkajíc naostro.
Zpět do města Pala

Prohledejte nejdříve celé okolí, buďte obezřetní, v okolních domech je několik kufříků s diamanty, které můžete sebrat. Dávejte si ale pozor, ať vás nikdo nevidí vcházet do jednotlivých domů, i když jste totiž v demilitarizovaném pásmu, byli byste napadeni střelbou jako zloději a museli byste se spasit útěkem. Nyní se můžete rozhodnout přijímat další vedlejší úkoly, anebo tak jako já, se držet hlavní postupové linie. Vyhledejte tedy prostor s vývěsnými mapami a zadejte si přesun zpět do města Pala. Jakmile se ocitnete ve středu města, vydejte se k centru frakce SLO, místo, tedy dveře vstupu jsou střeženy strážným. Zkuste vstoupit, ale strážce vás nejdříve prošacuje a sebere vám všechny zbraně, teprve potom vás pustí dál. Vyjděte nahoru po schodišti, v jedné z místností se nacházejí tři muži, vy přistupte k doktorovi Gakumbovi z frakce SLO, od nějž obdržíte nový úkol hlavní linie, promluvte si i s jeho komplici. Do oblasti totiž dorazila zvláštní jednotka, jsou to ostří hoši, která má za úkol zlikvidovat příslušníky SLO, takže doktor Gakumba po vás chce, abyste zničili jejich zásoby a tuto nepohodlnou jednotku zlikvidovali. Vezměte si od něj odměnu, poté zkuste opustit místnost, ale zazvoní vám mobil, zvedněte ho a zjistíte, že vás volá vámi zachráněná přítelkyně. Přátelům se prosby neodmítají, sejděte tedy dolů, projděte dveřmi, stráže vám vrátí zbraně a vy pokračujte podle mapy (otevírá se klávesou M a podrobnější znázornění při otevřené mapě klávesou R) k modře označenému cíli. Cestou budete napadeni, zbavte se nepřátel a stále sledujte vyznačený cíl. Tak dojdete až k chatrči, vejděte dovnitř a promluvte si s vámi zachráněnou dívkou, obdržíte rady a další nové informace, můžete si i vyměnit zbraně, či získat munici, zde se také můžete vyspat a nabrat nových sil, budíka je nejlepší nastavit na 5. hodin ráno, ať postupujete dál za světla. Po probuzení vyjděte z chatrče ven, na mapě máte nový cíl, značený opět modře. Vydejte se tedy k němu, nemusíte jít po cestě, lze si krátit cestu lesem, pokud narazíte na automobil, použijte ho k rychlejší přepravě k cíli. Tak dojdete až k vile, zlikvidujte její ostrahu, poté vstupte do vily, vyběhněte nahoru do poschodí, kde se nachází radista vojáků. Pod pohrůžkou, že mu podříznete hrdlo, ho přinutíte, aby se spojil s vojáky a dal jim pokyn k přesunu. Tito se potom skutečně přesunou do dědiny Mokuba, poté bez výčitek svědomí radisty zastřelte. Vraťte se ven na volné prostranství, na mapě máte nový modrý cíl, dědinu Mokuba. Vydejte se tedy k němu, prostřílejte si cestu téměř až k této dědině, pobijte vojáky, poté vyhledejte pod mostem náklaďák se zásobami a zničte ho granátem (Q), pokračujte až do dědiny. Zde zlikvidujte zbylé vojáky, musíte obdržet hlášení o splnění mise, tím tuto misi zakončíte.
Likvidace konvoje

Nyní tedy si můžete vybrat další následující cíl, vyberte si ten nejbližší a postupujte k němu podle mapy. Tak dojdete až ke skladišti zbraní, kde si u prodejce zbraní a poté na počítači vyberte podle finančních možností vše, co se vám hodí, obdržíte od něj nový úkol, zničit konkurenční konvoj na jihozápadě. Podle mapy, cíl je nyní značen červeně, se tam tedy vydejte k tomuto cíli, po cestě likvidujte nepřátelský odpor, pokračujte stále vpřed podle mapy přes písečné přesypy a duny, tak dojdete až k vlakové soupravě, kolem níž projíždí džíp s kulometčíkem a za ním náklaďák s municí, budou se snažit vás zlikvidovat a náklad přeložit do vlakových vagónů. Dobře se kryjte a zlikvidujte nejdříve džíp s kulometem, nikam nespěchejte, neboť pokud projedou kolem vás, po chvíli se opět vrátí a máte další možnost opět obě vozidla zlikvidovat. Jakmile se vám to podaří, vyčkejte na příjezd další vojenské jednotky, i tuto bez milosti zlikvidujte. Tak se vám zpřístupní chatrč, ve které si můžete odpočinout a vyspat se, opět nejlépe do ranních hodin. Jakmile se probudíte, vyjděte z chatrče ven, nabízejí se ván další hlavní mise s novými úkoly, je jedno, kterou si zvolíte. Vy ale jděte na nejbližší autobusovou zastávku a jako cíl si na jedné z orientačních tabulí vyberte město Pala.
Zlatý poklad

Jakmile se ocitnete zpět ve městě, vydejte se k centru frakce SLO a vytupte dovnitř. Že doktora Gakumba a jeho komplice naleznete v prvním poschodí, to vám už snad nemusím připomínat. Promluvte si s ním, pochválí vás za splnění úkolu a zadá vám nový úkol. Chce po vás, abyste se vydali na místo, kam zdejší král, který se vrátil z exilu, ukryl svůj zlatý poklad, pomocí kterého se chce opět zmocnit vlády v zemi, což ale Gakumbovi nejde „pod vousy“ a chce se tohoto pokladu zmocnit, upevnit tak svoji vlastní moc a zabránit králi, aby se stal opět novým vládcem země. Musíte se tedy vydat tento poklad nalézt a jakmile se vám to podaří, podat Gakumbovi mobil zprávu o souřadnicích nálezu, on už si pro něj pošle svoje lidi. Ale varuje vás před jakoukoliv levotou, máte vzít na vědomí, že poklad vám neříká „pane“. Při odchodu vám zazvoní mobil, přijměte hovor, na mapě se vám objevil červený cíl (nezajímavé a těžší řešení) a modrý cíl, máte tedy dvě možnosti, jak postupovat dál, nabízím vám tu zajímavější, takže vy sledujte nyní ten modrý. Vyjděte ven a vydejte se k řece, kde si nastupte na loď a plujte podle mapy, sledujíce modrý cíl na mapě po řece vpřed. Řiďte loď mezi skalisky, pokračujte vpřed a buďte připraveni, po chvíli zleva budete napadeni nepřáteli, rychle si tedy přeskočte k lodnímu kulometu a zlikvidujte je zdálky. Skočte do vody, plavte k molu, vylezte si na něj, jděte vpřed a postřílejte zbytek nepřátel. Tak jste si zde zpřístupnili chatrč, kde si na lůžku můžete odpočinout, popřípadě si nastavit budíka a vyspat se. Po probuzení vyjděte ven, skočte do vody a plavte k vaší lodi, vytáhněte se do ní a plujte dále vpřed podle mamy k modrému cíli. Z lodního kulometu zlikvidujte další nepřátele a hned poté i ty, co plují proti vám na lodi. Co chvíli otevírejte mapu, neboť vpravo na břehu na padlém kmeni se nachází kufřík s diamantem, pro který si doplavte (toto čiňte neustále v každém dalším prostředí při plnění všech úkolů, obecně už vás na výskyt kufříků s diamanty až na výjimky nebudu upozorňovat) a poté v loďce plujte vpřed. Na soutoku řek odbočte doleva, o kousek dál budete znovu napadení nepřáteli z protijedoucí lodě, které samozřejmě rovněž zlikvidujte včas z vašeho lodního kulometu. Tak doplujete k dalšímu říčnímu soutoku, kde rovněž odbočte doleva, plujte vpřed a přirazte k malému ostrůvku uprostřed řeky, vystupte z lodi, skočte do vody a plavte kupředu, vystupte na souš. Vyčistěte od nepřátel pravou i levou stranu vesnice, nyní již můžete pokračovat vpřed nejen podle mapy, ale i podle modrých směrníků u cesty s nápisem SAFE HOUSE, prostřílejte si cestu vpřed. Na konci cesty se setkáte s vaší přítelkyní Guillen, která po vás bude chtít, abyste zabili starého neschopného krále a sebrali mu pečetní prsten, neboť král se vrátil z exilu a touží po tom, aby se mohl pomocí ukrytého zlatého pokladu opět ujmout vlády. Poté vám Guillen sdělí, že tento prsten máte dát jeho synovi, neboť tento prstem mu zajistí možnost stát se králem. Vyjděte tedy ven a opět podle mapy sledujte modrý cíl, pokračujte po cestě vpřed a zlikvidujte osádku nepřátelského džípu, toto vozidlo nyní můžete použít pro další cestu vpřed. Držte se stále i modré směrovky při cestě s nápisem FORT, likvidujte nepřátele a osádky dalších jejich džípů, tak dojedete až k úkrytu, kde si můžete opět odpočinout a vyspat se. Po probuzení pokračujte dál až k modře označenému cíli, tak dojedete až k pevnosti, kde si vystupte. Pevnost je ale dobře střežena, takže se neustále kryjte a včas likvidujte všechny strážce, vaším cílem je prostřílet se do nejvyšší věže až do pracovny krále a zastřelit ho dříve, než se mu podaří zabít vás. Poté co ho zabijete, seberte mu z ruky pečetní prsten, zazvoní mobil, přijměte hovor a na mapě se vám objevil nový modrý cíl, je to místo, kde jste se setkali s Guillen. Vydejte se tedy tam a jakmile do chatrče vstoupíte, zjistíte, že nyní tam již na vás čeká princ, kterému pečetní prsten mrtvého krále předejte. Bude velice spokojený a z vděčnosti vám daruje jeho automobil. Princ odvolal i část vojáků z OAS, na mapě máte nový modrý cíl, takže se tam podle mapy vydejte. Znovu se vám ozve mobil, po přijetí zprávy pokračujte k modře označenému cíli, tak se setkáte s přítelkyní Guillen, se kterou si pohovořte. Poté slezte dolů po dvou žebřících až k zlatému pokladu, aktivujte ho (E), tak mobilem zadáte souřadnice nálezu Gakumbovým lidem a tím jste úkol splnili. Seshora se už ale ozývá střelba, rychle tedy vylezte nahoru, zjistíte, že princem odvolaní vojáci prokoukli jeho lest a vrátili se a s nimi už bojuje i Guillen. Pomozte jí zlikvidovat vojáky, zjistíte však, že Guillen je zraněná, místo kde leží je označeno modrým stoupajícím kouřem. Přistupte k ní, můžete ji i zastřelit, ale přece nenecháte zemřít vaši oddanou přítelkyni. Píchněte jí tedy uzdravující injekci (H), poté si s ní pohovořte, bude vám ještě vděčnější. Pošle vás pryč s tím, že prohledá mrtvoly a posbírá vše užitečné, vydejte se tedy sami k nejbližší autobusové zastávce, kde na tabuli si zvolte cestu zpět do města. Jakmile se ocitnete ve městě, vydejte se k domu vedení SLO, opět po vstupu do domu doktora Gakumby a vyhledejte ho, promluvte si s ním i s jeho pobočníkem. Jsou spokojení se splněním vašeho úkolu, odmění vás, ale ihned obdržíte nový úkol.
Atentát

Zdejší policejní šéf, sympatizující s SFSP projíždí v okolí v dobře chráněném konvoji, doktor Gakumba tedy po vás chce, abyste konvoj rozprášili a policejního šéfa zabili. Vyjděte tedy ven, zazvoní vám mobil, přijměte hovor, Guillen vám nabídne setkání. Opět jsou tu dvě možnosti, nabízím vám opět tu sice zdlouhavější, ale zajímavější. Sejděte tedy dolů, vyjděte na ulici, na mapě máte opět modrý cíl (je tam i červený, kratší, ale méně zábavné a těžší řešení), vydejte se tedy podle mapy k němu. Vydejte se k řece, skočte do vody a plavte stále vpřed, je to nejjednodušší cesta, jak se dostat k cíli. Na konci si vylezte na pevnou zem, jděte k chatrči, vstupte dovnitř a promluvte si s Guillen, nabídne vám další pomoc. Můžete si opět v chatrči vyměnit zbraň, odpočinout i přespat na posteli. Po probuzení vyjděte ven a jděte k lodi, nastupte si do ní a podle mapy plujte k novému modrému cíli, pokud bude loď poškozená, lze ji i opravit a plout na ní dál (klávesou E na symbol francouzského klíče)(obr. 2). Tak doplujete až k chatrči po levé straně, kde zastavte a vystupte si z lodi na břeh, postřílejte nepřátele. Pokračujte po levém břehu vpřed, u mostu odbočte doleva, jděte vpřed a skočte do vody, přeplavte na druhou stranu až k lodi, vlezte do ní a z jejího kulometu zlikvidujte všechny nepřátele. Vstupte na dřevěnou palubovku, jděte vpřed a postřílejte další protivníky, po balvanech si vyskákejte ke vchodu veliké budovy v centru osady, vstupte dovnitř a po schodišti vystoupejte až do místnosti, kde se nachází bratr policejního šéfa. Přistupte k němu a pod pohrůžkou, že mu mačetou podříznete krk, vám vydá knihu s kompromitujícími údaji jeho bratra, jakmile ji dostanete, klidně ho zastřelte. Přes mobil se s vámi opět Guillen, obdržíte další instrukce, vyjděte tedy ven a pěšky podle mapy lesem a přes skaliska se vydejte na západ. Tak dojdete opět k chatrči, zastřelte strážce, tím si do ní zpřístupníte vchod, uvnitř si můžete opět na lůžku odpočinout a prospat se. Jakmile se probudíte, vyjděte ven a podle mapy se vydejte vpřed, tak dojdete do malé vesničky, v níž se zbavte všech nepřátel, taktéž i posádky džípu. Pokračujte poté dál po mostě, tak dojdete ke křižovatce s modrým směrníkem POLICE STATION, odbočte tedy doprava, můžete jít dál i po železničních kolejích. Přeběhněte i přes železniční most, vyčistěte od nepřátel další malou vesničku, podle modrého směrníku a mapy pokračujte dál k policejní stanici, zlikvidujte další nepřátelský džíp. Lesem postupujte mírně doleva, projděte skalní soutěskou, za ní pokračujte doleva, tak dojdete až k policejní stanici. Nejdříve zlikvidujte stráže před stanicí, pozor na ty, co střílejí z raketometů, teprve potom vejděte dovnitř policejní stanice a jejího šéfa zastřelte. Vyjděte ven, opět se s vámi spojí Guillen, máte na mapě nový modrý cíl. Jděte k lodi, nastupte si do ní, plujte po řece doleva, proplujte pod mostem, zatočte znovu doleva, likvidujte z lodního kulometu nepřátele, opravujte již vám známým způsobem nepřátelskou střelbou vaši poškozenou loď, plujte stále vpřed, u dalšího mostu zastavte a vyskočte si z lodi na břeh. Přejděte na most, pokračujte po něm doprava, rychle utíkejte vpřed, neboť již zdálky slyšíte střelbu, to bojuje Guillen s nepřátelskou přesilou. Rychle ji tedy přispěchejte na pomoc, likvidujte nepřátele, ale Guillen bude opět zraněná. Píchněte jí tedy opět uzdravující injekci (H), poté si s ní pohovořte, její vděčnost vůči vám opět vzroste. Jakmile pobijte všechny nepřátele, mise končí, vy si podle mapy prostřílejte cestu k nejbližší autobusové stanici, z tabulí si vyberte tu, kde je jako cíl město Pala, aktivujte ji a tak tam budete přepraveni.
Sabotáž

Ve městě, jako obvykle po skončení úkolu, vyhledejte ve známém domě doktora Gakumbu a pohovořte si s ním. Kromě odměny na vás čeká další nový úkol, vydat se na vlakovou stanici a zde zničit cisternové nálože, jsou ale odolné vůči normálním zbraním, tak si kupte, pokud ještě nemáte, u obchodníka se zbraněmi granáty, nebo nějakou jinou výbušninu. Vyjděte ven, opět vám na mobil zavolá Guillen a nabídne vám opět setkání, je celá žhavá vám opět pomoci. Že máte opět dvě možnosti, to vám snad nemusím připomínat, zvolila jsem ale opět nabídnutou pomoc, tedy modrý cíl na mapě. Pokračujte podle mapy, sledujíce modrý cíl, na křižovatce odbočte vlevo a přejděte přes most. Za mostem můžete nasednout do auta, jeďte vpřed a odbočte doprava. Jakmile se vám objeví proti vám jedoucí auto, nebo džíp, včas zastavte, vystupte si z auta a vozidla zlikvidujte, lze použít na dálku i granáty (Q). Popojděte vpřed, zlikvidujte i všechny vojáky na křižovatce, poté se vraťte k autu, nasedněte a pokračujte v jízdě vpřed, na křižovatce odbočte doprava. Jeďte dopředu až na další křižovatku, kde stejným způsobem zlikvidujte vojáky, zde mně ale zcela nečekaně došly léky proti malárii a ztratila jsem vědomí. Pokud se vám tedy stane totéž a omdlíte, probudíte se v ordinaci doktora, promluvte si s ním, bude vám vyčiněno, získáte od něj informaci, kde se dají léky proti malárii sehnat, předá vám doklady a na mapě se vám objeví žlutý cíl. Vyjděte tedy ven, budete muset přerušit plnění hlavního úkolu a splnit tento vedlejší úkol. Pokračujte dál podle mapy ke žlutému cíli, opět můžete k rychlejšímu postupu použít automobil. Sledujte mapu i v autě, přejeďte přes most, za mostem si vystupte a jděte pěšky doleva k řece. Skočte do ní a plavte vpřed až k místu, kde budete moci vystoupit na břeh, poté pokračujte k žlutému cíli pěšky. Po chvíli však dojdete k vysokým skalám, takže odbočte doleva a pokračujte dál řekou, z ní si vystupte až u malé osady. Zlikvidujte vojáky v osadě, přeplavte na druhou stranu, vylezte po žebříku do osady, kde postřílejte všechny vojáky. Jděte dopředu, vlevo na konci si nastupte do loďky, otočte se s ní do protisměru a plujte po řece vpřed. Budete napadeni protijedoucí nepřátelskou lodí, přeběhněte tedy k lodnímu kulometu a zlikvidujte její osádku, taky postřílejte vojáky vpravo u chatrče. Tak jste si tuto chatrč zpřístupnili, seskočte do vody a doplavte k ní, můžete vejít dovnitř a odpočinout si, či vyspat se. Osvěžení spánkem vyjděte ven, doplavte k lodi, nastupte si do ní, osvědčeným způsobem ji opravte, plujte dopředu, zlikvidujte osádku další nepřátelské lodi a přirazte ke břehu. Skalní soutěskou a dále po pěšině se vydejte pěšky vpřed, zlikvidujte stráže na vyhlídkovém stanovišti, pokračujte podle mapy k cíli, odbočte doleva podle žlutého směrníku na křižovatce WELL AND WINDMILL SHOP. Zlikvidujte posádku džípu, doufám, že po nevinných zvířátkách střílet nebudete, jděte vpřed, zlikvidujte poslední nepřátele a vstupte do domečku, který jste si takto zpřístupnili. Uvnitř se setkáte s mužem a jeho nemocnou rodinou, beroucí rovněž prášky proti malárii, je vám vděčný, že jste ho zbavili krutých vojáků a je ochotný se o léky s vámi rozdělit. Předejte mu tedy doklady, přijměte léky, na lůžku se opět můžete vyspat a nabrat nových sil. Vyjděte ven a nyní již můžete pokračovat v plnění přerušeného hlavního úkolu. Budete tedy znovu podle mapy sledovat modrý cíl, máte dvě možnosti, v kůlně před vámi můžete nastoupit do nákladní dodávky a pokračovat k vytčenému cíli, nebo dojet k nejbližší autobusové zastávce a z tabulí si vybrat tu, která je vašemu cíli nejbližší a přejet tam autobusem, rozhodnutí nechám na vás samotných. Tak, či onak, musíte k modrému cíli dojet, podle mapy dojděte až k malému domečku a vstupte do něj. Zde už na vás netrpělivě čeká přítelkyně Guillen, promluvte si s ní a obdržíte nový úkol, na mapě se vám objevil nový modrý cíl, ale na další cestu se raději posilněte spánkem na lůžku. Jakmile se probudíte, vyjděte ven, nasedněte do suta a podle mapy se vydejte k modrému cíli. Na křižovatce odbočte podle modrého směrníku CATLE XING doprava, zlikvidujte chlápka v autě, pokračujte vpřed. Narazíte na úporný odpor nepřátel, jakmile je zlikvidujete, vstupte do domku, kde zastřelte perverzního padoucha. Přes mobil obdržíte novou zprávu od Guillen, na mapě se vám ukáže nový modrý cíl, jděte tedy k němu, dojdete tak na nádraží, kde nejdříve zlikvidujte všechny vojáky a pité granátem vyhoďte do povětří cisternu, stojící na odstavné koleji. Novu vás mobilem zavolá Guillen, sdělí vám, že pokračuje v boji s hordou vojáků SFSP a žádá vás o pomoc. Na mapě máte opět nový modrý cíl, použijte auto a co nejrychleji k cíli dojeďte, včas si vystupte a postřílejte zbylé vojáky. Tím jste splnili tento úkol, nyní se můžete vrátit libovolným způsobem do města Pala.
Osvoboďte rukojmí

Vyhledejte vám již dobře známý dům doktora Gakumba, ale tentokrát vás strážce do domu nepustí, ale požádá vás, abyste osvobodili rukojmí zadržované vojáky SFSP v rybářské osadě v cihlové budově. Na mapě máte nyní červený cíl, takže se podle mapy k němu vydejte. Jděte k mostu, použijte pro další cestu auto, přejeďte přes dřevěný most na druhou stranu, ujíždějte vpřed až do rybářské osady. Včas si vystupte a vystřílejte v okolí všechny vojáky SFSP, poté vstupte do cihlové budovy a u druhých dveří odsuňte zástrčku, tak rukojmí osvobodíte. Sdělí vám, že se o sebe postará sám, jen co se prý poohlédne po nějaké zbrani a prohlásí, že se bude vracet zpět vlastní cestou bez vás, je to pro něj bezpečnější. Takže se vydejte ven z domku sami, použijte odstavené auto a vracejte se zpět do města Pala, kde si vystupte a jděte k domu doktora Gakumba, nyní vás již stráž do domu vpustí. Jděte do poschodí k doktoru Gakumbovi, promluvte si s ním, je s vámi spokojen a zadá vám další úkol, převezměte odměnu a dozvíte se, že máte zničit kompresor, pomocí kterého si SFSP opravuje vozidla na starém šrotovišti, na mapě se vám objevil červený cíl. Vyjděte ven, zazvoní mobil a Guillen vás požádá o setkání u Dobytčího ranče, nyní se na mapě k červenému cíli přidal i modrý.
Zničte kompresor na starém vrakovišti

Jako vždy tedy se vydejte podle mapy k modrému cíli, jakmile dojdete k mostu, přejděte přes něj a použijte auto, jeďte podle mapy vpřed, před první křižovatkou zastavte, vystupte si a zlikvidujte nepřátele na vyhlídkovém stanovišti. Nastupte si zpět do auta, dojeďte ke křižovatce, kterou jste právě vyčistili od nepřátel, pokračujte doprava podle směrníku s nápisem VETERINARIAN. O kousek dál zastavte a vystupte si z auta, jděte pěšky doleva, tak dojdete k dalšímu vyhlídkovému stanovišti, kde rovněž postřílejte vojáky. Pokračujte vpřed po cestě, vedoucí souběžně s vlakovými kolejemi, na křižovatce odbočte na cestu vpravo, po níž pokračujte dál dopředu. Na další křižovatce odbočte znovu doprava, vydejte se vpřed, prostřílejte si cestu přes most, zlikvidujte posádku džípu, tento poté opravte a rozjeďte se v něm dál po cestě doleva. Dalšímu stanovišti se můžete vyhnout, když vjedete s autem vpravo do lesa, tak najedete na jinou cestu, po níž ujíždějte vpřed, včas si vystupte a zastřelte řidiče z protijedoucího auta, pokračujte dál v jízdě, ale i tak dojedete k dalšímu vyhlídkovému stanovišti, včas si vystupte a zlikvidujte všechny vojáky i ty, co sem po chvíli dorazí v džípu. Pokračujte dál podél železniční trati, na konci vlakové soupravy odbočte doprava nahoru na cestu, pokračujte po ní vpřed, zabočte doprava a tak dojdete k malému domečku, do kterého vstupte. Zde už na vás čeká Guillen, pohovořte si s ní, sdělí vám její nový plán, jehož součástí je získat mapu, což je jakýsi harmonogram pro transporty plynu. Seberte nové zbraně, na posteli se vyspěte a naberte nové síly, poté co se probudíte, vyjděte ven. Auta před domečkem si nevšímejte, na mapě máte teď nový modrý cíl, takže se vydejte pěšky k tomuto cíli, tak dojdete na další vyhlídkové stanoviště, kde pobijte všechny vojáky. Teprve tady použijte jejich auto, v něm po cestě dorazíte až k vesničce, v níž postřílejte všechny vojáky. Poté seberte mapu ze stolku v dřevěném domečku, tak se s vámi spojí znovu Guillen a obdržíte od ní nový úkol, na mapě máte udán nový modrý cíl. Vyjděte tedy ven, nasedněte do některého z aut a vydejte se v něm k novému modrému cíli. Různá nebezpečí, která vás čekají na další cestě, vám již popisovat nebudu, jste již zkušenými harcovníky a poradíte si i beze mne, víte už dobře, že na každé cestě vás očekávají nepřátelé a jejich vozidla. Tak tedy dojedete až k modrému cíli, kde si vystupte a prostřílejte si cestu až na vrakoviště, Nyní musíte nejdříve celé vrakoviště vyčistit od nepřátel, teprve potom vyhledejte kompresorovnu, vstupte do ní a rozstřílejte na cucky kompresor(obr. 3). Poté se vraťte ven, opět se s vámi po mobilu spojí Guillen, nyní vás požádá o pomoc v boji s vojáky SFSP, na mapě se vám tudíž objevil nový modrý cíl. Propleťte se zpět změtí vraků na vrakovišti, vyhledejte auto a rychle jeďte k tomuto novému modrému cíli, ať vám rozzuření vojáci, kteří již obdrželi zprávu o vámi zničeném kompresoru Guillen v boji nezastřelí. Jakmile dojedete na místo, vystupte si a postřílejte všechny zde bojující vojáky frakce SFSP, tak zachráníte vaši kamarádce život a nyní již její vděčnost k vám skutečně nezná mezí, je pro vás schopná udělat vše, co vám jen na očích uvidí, je připravena vám ve všem pomoci, bez ohledu na vlastní bezpečí. Poté co zabijete posledního vojáka SFSP, máte splněny všechny úkoly a tato mise pro vás skončila. Nasedněte do jednoho z aut a vracejte se po cestě označené červenými směrníky PALA zpět do města. Poté co tam dojedete, vydejte se opět k domu centrály SLO doktora Gakumby, ale zjistíte, že zde už o vás zájem není, splnili jste pro SLO všechny potřebné úkoly a nepromluví s vámi již ani stráž. No nevadí, ne nadarmo se říká, že „nevděk světem vládne“, spolkněte tedy tuto hořkou pilulku a vydejte se naproti k centrále SFSP, zde vás dovnitř domu již stráže bez problému vpustí.
Zničte zavlažovací systém frakce SLO

Vyjděte tedy po schodišti nahoru, vstupte do místnosti a promluvte si s mužem u vchodu do místnosti, zjistíte, že jejich úhlavním nepřítelem je frakce SLO. Poté si promluvte s šéfem frakce, má pro vás nový úkol, vojáci frakce SLO chrání tamní zemědělce a ti jim zato poskytují zdarma potraviny. Uprostřed farmy se prý nachází několik skleníků, mezi nimiž stojí bouda a v ní dvě zavlažovací pumpy, zničit je, to je váš nový úkol, po jeho splnění prý dostanete zaplaceno v diamantech. Úkol tedy přijměte, od muže vpravo přijměte knihu, poté zazvoní mobil, přijměte hovor. Volá vás Guillen a sjednává si s vámi místo schůzky, nyní tedy opět máte na mapě kromě červeného, i modrý cíl, jako vždy postupujte k modrému cíli. Vyjděte ven, odbočte doprava, přeskočte betonové zábrany a nasedněte si do auta. Otočte se do protisměru a zamiřte si to k modrému cíli, přejeďte přes most, projeďte kolem před chvílí vámi vybíleného vyhlídkového stanoviště a pokračujte dál po cestě doleva. Tak dojedete k dalšímu vyhlídkovému stanovišti, včas si vystupte a postřílejte vojáky, poté pokračujte v autě dál k modrému cíli doleva i podle směrníků u silnice s nápisem SAFE HOUSE, tak dojedete přes most k dalšímu vyhlídkovému stanovišti, vystupte si, postřílejte vojáky a v autě pokračujte doleva, tak dojedete k malé chýši, kde již na vás čeká Guillen. Vstupte dovnitř a promluvte si s ní, zadá vám nový úkol, seberte zbraně a na lůžku se vyspěte. Poté co se vzbudíte, vyjděte ven a pokračujte podle mapy k nově se objevivšímu cíli. Jakmile dorazíte na určené místo, postřílejte vojáky, poté seberte v hale kanystr s chemikálií. Opět vám zatelefonuje Guillen a bude chtít, abyste kanistr s chemikálií zavezli na letiště, na mapě se vám objevil nový modrý cíl, vydejte se tedy k němu podle mapy. Použijte auto a po cestě ještě navíc sledujte tmavomodré ukazatele směru s nápisem AIRFIELD, tak udržíte správnou cestu k letišti. Pobíjejte nepřátele, likvidujte jejich vozidla, tak dojedete až k letišti, které kupodivu není nikým střeženo. Vstupte do domku, předejte kanystr s chemikálií Guillen, pošle vás ke skleníkům, na mapě tedy máte nový modrý cíl, vydejte se k němu. Pokračujte vpřed nejbližším autem, po cestě sledujte směrníky s nápisem OGC, že si cestu musíte prostřílet přes spousty různě ozbrojených nepřátel, to již víte i beze mne a nebudu vám ji tedy popisovat. Jakmile dojedete až na plantáž, postřílejte vojáky, poté vstupte do prostředního skleníku a rozstřílejte celý zavlažovací systém. Opět se vám ozve Guillen, upozorní vás na to, že už z letadla rozprašuje po plantáži chemikálii, máte dávat pozor, ať vás „neosolí“ také. Vyjděte ven a opět vás zavolá Guillen, byla prý sestřelena s jejím letounem a žádá vás o pomoc. Utíkejte jí tedy na pomoc podle nového modrého cíle na mapě, tak po chvíli doběhnete až k vraku sestřeleného letounu, zde postřílejte všechny vojáky, tím jste splnili všechny úkoly této mise. Nasedněte tudíž do auta a podle směrovek na cestě s nápisem PALA se vraťte zpět do města. Před městem si vystupte z auta a pěšky dojděte do sídla SLO, nahoře ale najdete již jen nového samozvaného šéfa frakce SLO Kouassiho, který se vytahuje, že přesto že jste sloužili i jiným frakcím, pomohli jste tak tímto způsobem především jeho frakci SLO zvítězit a nyní je nyní frakce SLO tou nejmocnější a on se chce stát jejím jediným vůdcem této frakce, proto máte najít a zabít Gakumbu, bývalého šéfa frakce SLO a vysvětlí vám, kde ho najdete. Přijměte tedy tento úkol, na mapě se vám objevil červený cíl, tentokrát se vám ale Guillen neozve, takže tento úkol budete muset splnit sami bez její pomoci.
Zabijte Gakumbu

Jedná se tedy skutečně o pouhou zabijáckou akci, vyjděte tedy ven a pokračujte podle mapy k červeně označenému cíli, cestu vám ukazují i červené směrníky s nápisem GOKA FALLS, dojděte až k mostu, kde nasedněte do auta a v něm pokračujte vpřed přes most. Jeďte stále vpřed, dlouho vás neohrozí žádní nepřátelé, tak dojedete k dalšímu mostu, kde včas zastavte a vystupte si. Tady už se proti ván objeví první nepřátelé, zlikvidujte zdálky vojáky, přijíždějící proti vám v džípech, poté před mostem si přeskákejte dolů doprava až k řece, skočte do vody a plavte vpřed k červenému cíli. Vždy když máte možnost vystoupit na břeh, využijte ji ke zkontrolování mapy a celkové situace. Takto plujte vpřed, ale v každém případě doplavte k baráku vlevo, kde vystupte na břeh, zlikvidujte kolem domku všechny nepřátele a domek prohledejte, k další plavbě použijte zde zakotvenou loďku. V ní plujte po řece podle mapy k červeně označenému cíli, z vašeho lodního kulometu pobíjejte nepřátele na protijedoucích lodích, opravujte včas vaši loď. Zakotvěte u další dřevěné chatrče vlevo, pobijte vojáky a chatrč prohledejte, poté skočte do vody a plavte na protější břeh, odkud pokračujte po cestě doleva vzhůru, cestou likvidujte nepřátele, tak si prostřílíte cestu až k visutému mostu. Přejděte po něm na druhou stranu až k domku, vstupte do místnosti, ve které se ukrývá bývalý vůdce poražené frakce doktor Gakumba a zastřelte ho dřív, než on sejme vás. Váš výstřel přiláká ale k vám spousty nových nepřátel, můžete sice na jejich likvidaci použít i pevně zabudovaný kulomet, ten má ale malý azimut pro střelbu, takže je téměř k ničemu. Spoléhejte se tedy na své vlastní zbraně a rozum, řiďte se heslem „kdo uteče, ten vyhraje“, pokuste se tedy o útěk nazpět k vaší lodi, zabíjejte jen v případě nejvyšší nutnosti. Seskákejte rychle, ale opatrně po skaliskách dolů k lodi, tak se definitivně zbavíte vašich pronásledovatelů, nastupte na loď, zazvoní vám mobil. Přijměte hovor, volá vás vám již známý redaktor z Mikeova baru Reuben Oluwagembi, který si s vámi sjedná schůzku na opuštěném místě u pily.
Nebezpečné záměry vítězné frakce SOL

Na mapě se vám objevil nový červený cíl, plujte tedy v loďce podle mapy k němu, s obou stran budete napadeni nepřáteli, likvidujte je z lodního kulometu, můžete i zastavit a postřílet je z vašich zbraní, jen nezapomínejte zavčas opravovat vaši loď. Postřílejte i vždy osádky protijedoucích lodí, tyto lodě lze využít i pro vaši potřebu. Proplujte pod dvěma mosty, tak doplujete až k cestě po levé straně, vedoucí do města Pala. Zde tedy přirazte ke břehu, vystupte z lodi a vydejte se vpřed pěšky po cestě, tak dorazíte do města Pala. Projděte městem na druhou stranu, stále podle mapy pokračujte k červenému cíli, pokračujte podle směrovky k baru Mikyho, sledujte i ukazatel na cestě s nápisem LUMBER, takto dojdete ke staré pile, kde vstupte do domečku. Tak se setkáte s reportérem Reubenem Oluwagembim, od kterého se dozvíte, že Kouassi dal svým lidem příkaz k likvidaci všech cizinců ve městě Pala, samozřejmě tedy i včetně vás. Na mapě se vám nyní objevily dva cíle, červený a žlutý. Pokud byste si vybrali za cíl ten žlutý, dojdete do kostela k otci Maliaovi, kde budou hledat útočiště i všichni cizinci z města, které otec Maliya pustí ven tajným vchodem za zpovědnicí. Jakmile jím cizinci projdou, zatlačte zpovědnici zpět na své místo. Po chvilce začnou k vám dovnitř okny skákat likvidační vojáci přes okna, můžete se pokusit se bránit a likvidovat je, ale nakonec stejně podlehnete přesile. Já si ale vybrala červený cíl, takže jsem se podle něj ocitla v bytě Mikyho, kde už mne čekala Guillen. Takže pokud budete pokračovat podle mého návodu, promluvte si s Guillen, požádá vás, abyste jí pomohli přetlačit skříň a tak zabarikádovat dveře, tak se k vám sice vojáci nedostanou a můžete je likvidovat přes okna(obr. 4), ale i tady nakonec podlehnete přesile, ať děláte, co děláte. Je tedy naprosto jedno, kterou variantu si vyberete, neboť tak, jako tak stejně zemřete a ocitnete se na voze mezi sváženými mrtvolami. Po cestě však z vozu spadnete, neboť zatím co vás považovali za mrtvého, byli jste jen zraněni, takže se probudíte uprostřed pouště v písečné bouři, beze zbraní a naprosto bezradní a bezbranní, vydejte se tedy kamkoliv, je to naprosto jedno, neboť po chvíli stejně ztratíte vědomí. Proberete se v jakémsi podzemním krytu, kde s vámi promluví Šakal, ale jakmile zjistí, že někdo přichází, zdekuje se oknem. Po chvíli k vám vejde důstojník z poražené frakce SFSP jménem Hector Voorhees a hodí vám čutoru s vodou, chce po vás, až se vzpamatujete a uzdravíte, abyste zabili hlavu vítězné frakce SLO Kouassiho, upozorní vás, že na vás počkají na křižovatce, poté odejde i on. Počkejte tedy, až bouře přejde, napijte se vody s čutory a tak se vzpamatujete a uzdravíte. Vyberte lékárničku na zdi, tam si můžete i hru uložit, poté seberte zbraně, je tam dokonce i minomet a vyjděte chodem ven. Můžete nyní použít i venku odstavené auto, ať se pouští nemusíte trmácet pěšky a rozjeďte se k nově se objevivšímu červenému cíli na mapě. Tak dojedete až k vesnici, kde už zdálky slyšíte vykřikovat Kouassiho, že SLO je nyní nejmocnější frakce, která ovládne celou Afriku. Včas tedy zastavte, vystupte a připravte si minomet. Postavte ho na zem, nabijte ho raketkou (levým tlačítkem myši), tak sám vystřelí. Pokud jste ho postavili na správné místo a zasáhnete střed vesničky, zlikvidujete Kouassiho a máte úkol splněný. Jen počítejte s tím, že pokud nasednete do vašeho auta a budete ujíždět zpět, dojedou vás přeživší Kouassiho žoldáci a budete muset bojovat znovu. Můžete tedy místo střelby z minometu se opatrně vplížit do vesnice a zlikvidovat jak Kouassiho, tak i jeho vojáky, máte to tak jistější. Tak jako tak, nasedněte do vašeho vozidla a podle mapy se vracejte k novému červenému cíli. Projeďte kolem autobusové zastávky, na křižovatce jeďte dál rovně, narazíte na vyhlídkové stanoviště, kde si zavčas vystupte a postřílejte vojáky. Poté v autě pokračujte podle mapy dál na sever, včas si vystupte a zlikvidujte posádku protijedoucího džípu, poté pokračujte dál, tak dojedete až k červenému cíli, kde tuto misi ukončíte.
Setkání s Hectorem Voorheesem v Sefapane

Úkol předešlé mise jste tedy splnili, hlava frakce SLO je po smrti, takže pokračujte vpřed na setkání s Hectorem Voorheesem, hlavou poražené frakce SFSP, o které vás sám požádal. Jeďte tedy stále vpřed podle na mapě se objevivšího nového červeného cíle, zlikvidujte posádku protijedoucího džípu, poté co dojedete ke zbrojnici, zastavte a vystupte si, zbavte se další osádky druhého džípu. Poté se vydejte do nákupní místnosti, kde si na počítači vyberte druhy zbraní, které chcete zakoupit, máte-li na ně ovšem dost financí (diamantů) a samozřejmě, pokud další zbraně ještě unesete, poté jděte do vedlejšího skladu a zbraně si tam vyzvedněte. Vyjděte ven, nastupte do auta a pokračujte podle mapy vpřed, po cestě budete muset zlikvidovat další dvě osádky džípů a několik po okolí se pohybujících vojáků, poté nasedněte zpět do auta a podle mapy jeďte vpřed. Tak dojedete až k městu Sefapane, kterým můžete bezpečně projet, v něm na vás totiž nikdo nezaútočí, vystupte si až v místě setkání. Poté projděte doprava mezi strážci a zezadu vstupte dveřmi do domu. Zde si promluvte s vaším kontaktem Hectorem Voorheesem, od nějž se dozvíte, že po dobytí města Leboa Sako nastal na jihu země klid. On sám má však veliký vztek na Mbantuweho z frakce SFSP, že namísto toho, aby dále bojoval, vyjednal s nepřáteli „status quo“. Chce po vás tedy, abyste se vydali na ostrov v jezeře Segolo a zmocnit se Šakalova člunu se zbraněmi, plovoucího do Port Sealo, což bude vypadat tak, že frakce SLO to „hraje“ na obě strany. Tímto způsobem tedy donutí Mbantuweho poslat vojáky jeho frakce vyslat znovu do boje. Po tomto sdělení vám předá doklady, na mapě se vám objevil nový červený cíl, vyjděte tedy ven, nasedněte do auta a podle mapy se k tomuto novému cíli vydejte. Pokračujte dál přes most, směřujte stále na jih k jezeru Segolo, držte se železničních kolejí, posléze však cesta končí, pokračujte tedy dál přímo po kolejích. Tak dojdete až k vyhlídkovému stanovišti, zde zastavte a postřílejte po okolí vojáky, nasedněte do auta a pokračujte v jízdě po kolejích dál, tak dojedete až k nádraží města Mosate Selo. Zde si vystupte a vydejte se pěšky po cestě naproti nádraží vpřed, tak dojdete k přístavišti. Vlevo pod molem se nachází loďka, nastupte si do ní a plujte vpřed, po chvíli odbočte doprava do úzké zátoky a opatrně plujte dopředu. Tak doplujte k nákladní lodi, přirazte k ní, vyskočte na palubu, prohledejte ji, můžete se vybavit novými zbraněmi a teprve potom po schůdcích nahoru dojděte ke kapitánské kajutě, vejděte dovnitř. Zde se setkáte s dívkou jménem Nasreen Davarová, která vám poví, že má za úkol s nákladní lodí, plně naloženou Šakalovými zbraněmi, doplout do přístavu pod městem a vy máte tuto loď chránit před nepřáteli. Samozřejmě, že jí vyhovte, získáte tak novou oddanou přítelkyni, ochotnou vám v budoucnu kdykoliv pomoci, což se vám už může hodit jen proto, že jste v jedné z minulých misí o všechny vaše přátele přišli. Vyjděte z kajuty ven, po schodišti seběhněte dolů na palubu, tak se loď řízená Nasreen Davarovou rozjede vpřed. Vpředu a po stranách máte celkem tři velice účinné minomety, přebíhejte střídavě podle potřeby od jednoho k druhému a likvidujte loďky, které vás bombardují. Nepřátelé jsou i po okolních skalách, také po vás bude pálit několik minometů z nedalekých hor, vše lze zlikvidovat velice snadno vždy jedním ze tří palubních minometů. Samozřejmě, že pokud se nepřátelská plavidla přiblíží až do nebezpečné vzdálenosti, můžete je likvidovat z vašich ručních zbraní, popřípadě i granáty. Pokud bude vaše loď zasažena, potom ji jděte vždy napřed opravit podobně jako auta i malé loďky,místo opravy je u motoru na podlaze pod hlavním kormidlem. Poté, co takto dorazíte do přístavu a vaše loď zakotví, vydejte se po cestě do města, kam vás pošle vaše nová přítelkyně, podle mapy vyhledejte dům doktora Obama a vstupte do jeho kliniky. Nejdříve se setkáte s Hakimem Echebbi, který se také později stane vaším dalším přítelem, poté jděte dozadu a odbočte vpravo do ordinace doktora Obama. Promluvte si s ním a vysvětlete mu, že do města dorazila na lodi nová dodávka zbraní a je tedy víc než pravděpodobné, že nepokoje a boje mezi frakcemi vypuknou znovu. Doktor Obama vás bude zprvu považovat za svého pacienta, ale když pochopí, o co jde, poděkuje vám a sdělí vám, že kdybyste kdykoliv potřebovali léky, můžete se u něj stavit, ale momentálně žádné nemá. Jděte tedy zpět k východovým dveřím, ale už slyšíte střelbu a Hakim Echebbi vám sdělí, abyste nechodili ven hlavním východem, neboť na ulici se již střílí, ale použili východ zadní. Vraťte se tedy a vyjděte ven dveřmi vlevo od ordinace doktora Obama, tady se sice střílí také, ale ne tak intenzivně. Do boje se nepouštějte, ale nejkratší cestou vyběhněte z města ven, jakmile město opustíte, ozve se vám po mobilu Nasreen Davarová, že nějací členové jedné z frakcí si počkali, až bude z lodi vyložen náklad a na loď nyní, když pluje zpět, zaútočili a žádá vás tudíž o pomoc. Utíkejte tedy rychle podle mapy, kde se vám objevil nový červený cíl zpět k přístavu, nejlépe opět po kolejích, po chvíli odbočte doprava k vyhlídkovému stanovišti, nezdržujte se bojem, ale prokličkujte kolem a utíkejte vpřed po cestě. Na křižovatce odbočte doprava a pokračujte dál podle červeného směrníku MARINA, tak narazíte na protijedoucí automobil, zastřelte řidiče a dál pokračujte v jeho autě. Přejeďte přes most, za ním odbočte doleva, tak dojedete k přístavu, kde zastavte a postřílejte všechny útočníky. Nastupte do loďky a plujte k nákladní lodi, vystupte si na její palubu, jděte po schůdcích nahoru a vstupte do kapitánské kajuty. Promluvte si s Nasreen Davarovou, bude vám vděčná a tak jste úkoly této mise splnili. Vyjděte tedy s kajuty ven, seběhněte dolů na palubu, nastupte si do loďky a podle mapy se vracejte zpět do města, proplujte pod mostem, vyhýbejte se skaliskům, likvidujte posádky nepřátelských lodí, tak doplujete zpět do přístavu. Vystupte na břeh, podle mapy se vydejte k sídlu velitelství SFSP.
Likvidace sušárny pelyňku

Vstupte dovnitř, vyběhněte po schodech nahoru a vstupte do místnosti, ve které se nacházejí Adi Mbantuwe a Hector Vorhees, promluvte si s Hectorem, dozvíte se, že frakce SLO pěstuje v sousední vesnici Dogon pelyněk, který suší v pecích a poté z něj vyrábí léky proti malárii. Chce tedy po vás, abyste se tam vydali a pece zničili. Jakmile vám předá doklady, vyjděte ven, ale zazvoní vám mobil a ohlásí se vám vaše přítelkyně Nasreen Davarová a smluví si s vámi schůzku na soutoku řek Dogon. Na mapě se vám tedy teď objevily dva cíle, červený a modrý, můžete se tedy podle červeného vydat splnit zadaný úkol přímo, já jako obvykle zvolila druhou možnost a přijala výzvu Nasreen Davarové a vydala se na schůzku s ní. Pokračujte tedy podle modrého cíle na mapě na sever, prolezte dírou v plotě a jděte vpřed, tak dojdete k řece. Zde si nastupte do loďky a plujte v ní opět podle mapy na sever, tak doplujete k další loďce, odbočte doprava, plujte vpřed, na soutoku vpřed pokračujte dál levým tokem, proplujte pod mostem a přirazte k pravému břehu. Zde si vystupte a vydejte se pěšky vpřed, zlikvidujte osádku proti vám přijíždějícího džípu, na křižovatce odbočte doleva a pokračujte dál podle modrého směrníku SAFE HOUSE (bezpečné místo). Tak dojdete k domečku, do kterého vstupte a promluvte si s na vás čekající Nasreen. Bude po vás chtít, abyste nejdříve zabili řidiče SLO, převážejícího náklad pelyňku, poté se můžete opět na lůžku prospat. Jakmile se vzbudíte, vyjděte ven, nasedněte do auta, jeďte zpět na křižovatku a odbočte doleva. Jeďte vpřed, na další křižovatce opět odbočte doleva, na následující doprava a na příští doprava. Po chvíli vás napadnou osádky dvou džípů, zlikvidujte je, jeďte dál a budete znovu napadeni, opět postřílejte všechny vojáky. Vstupte vchodem do ohrady, postřílejte všechny vojáky, poté vstupte do zadního domečku a zastřelte řidiče. Tím jste splnili požadavek Nasreen, která se vám opět ozve po telefonu a zadá vám nový úkol. Na mapě se vám objevil nový modrý cíl, máte zničit hlavní činnou pec ve vesnici Dogon, podle mapy se tam tudíž vydejte západním směrem. Pokračujte dál doleva, dojdete k autům, do jednoho z nich si nasedněte a rozjeďte se po cestě vpřed. Na křižovatce odbočte vlevo, rychle zastavte a vystupte, zlikvidujte raketometčíka vpravo v kamenném bunkru, poté i posádku protijedoucího džípu, nastupte nazpět do auta a pokračujte dále vpřed podle modrého směrníku Dogon Village. U vysoké skály po pravé straně si vystupte, jděte doprava a zabočte doleva k pecím, postupujte vpřed a prostřílejte si cestu dál mezi jednotlivými pecemi, zlikvidujte dalšího raketometčíka. Za neustálé likvidace nepřátel pokračujte dál po cestě vedoucí nahoru do kopce, pokračujte doprava, po přírodním kamenném schodišti stoupejte stále výš, tak nakonec dojdete k hlavní činné peci, kterou hledáte. Z bezpečné vzdálenosti ji zlikvidujte granátem (Q), hned nato se vám opět ozve po mobilu Nasreen. Požádá vás o pomoc při likvidaci vojáků, hájících prostory skladiště léků, na mapě se vám tudíž objevil nový modrý cíl, postupujte tedy k němu na severovýchod. Nejdříve se vraťte na cestu, po ní pokračujte vpřed, před křižovatkou vlevo zlikvidujte raketometčíka, podle modrého silničního ukazatele se vydejte doleva. Cestu vám zkříží několik nepřátelských džípů, jejichž osádky zlikvidujte, tak dojdete až ke skladu, kde se pusťte do boje s vojáky a pomáhejte Nasreen je likvidovat. Jakmile všechny nepřátele pobijete, tato mise pro vás končí, ještě však vyhledejte raněnou Nasreen a uzdravte ji injekcí (H)., najdete ji podle modrého, nahoru stoupajícího kouře, kde leží v trávě. Poté nasedněte do auta, vracejte se v něm zpět na jih, na křižovatce se držte bílých směrníků s nápisy MOSATE SEALO. Po cestě budete muset zlikvidovat několik osádek nepřátelských džípů, jeďte vpřed až k vyhlídkovému stanovišti, kde postřílejte všechny vojáky a poté pokračujte dál po cestě vpřed. Tak dojedete na křižovatku, kde odbočte doleva, pokračujte dál přes most, nakonec dojedete až do města, kde si vystupte. Pěšky se vydejte k sídlu velitelství SFSP a vstupte dovnitř.
Atentát na instruktora

Promluvte si s oběma muži, tedy s Adi Mbantuwem a Hector Vorheesem, mají pro vás nový úkol. Seth Uniay je totiž instruktorem, který vyučuje vojáky frakce SLO pro výrobu bomb, takže oba muži se ho chtějí zbavit. Přijměte tedy od Hectora Vorheese desky s úkolem, na mapě se vám objevil červený cíl a vyjděte ven. Na mobil vám opět zavolá Nasreen a sjedná si s vámi schůzku na skládce u letiště, takže k červenému se na mapě přidal i modrý cíl. Pokračujte tedy na východ, samozřejmě jako vždycky k modrému cíli, přejděte přes most a jděte vpřed. Tak dojdete na křižovatku s železniční trati, postřílejte vojáky na vyhlídkovém stanovišti, odbočte doleva, nejbližší cesta vede po cestě doleva před kolejemi, pokračujte tedy dál podle modrého směrníku SAFE HOUSE. Na druhé křižovatce odbočte doleva a vstupte do malého domečku. Uvnitř vás již očekává Nasreen a má pro vás nový úkol, dostat se do kanceláře AFREQA a tam ukrást mapu. Na lůžku se opět můžete vyspat, po probuzení vyjděte ven, nasedněte do džípu a pokračujte podle mapy k modrému cíli na severovýchod. Přejeďte přes most, zlikvidujte vojáky a vhoďte vlevo mezi balvany granát, tak se zbavíte raketometčíka. Nasedněte do džípu, držte se při další cestě modrých směrníků SEPOKO, postřílejte vojáky v dalším vyhlídkovém stanovišti a granátem zlikvidujte vlevo mezi skalami dalšího raketometčíka. Posbírejte munici, pokračujte dál po cestě podle modrého směrníku, na další křižovatce postřílejte osádku džípu, nasedněte do džípu a pokračujte vpřed. Následující křižovatku můžete projet bez zastavení, na příští křižovatce postřílejte další osádku džípu, pokračujte po cestě vpřed, tak dojedete na skládku, kde postřílejte všechny vojáky. Poté se vydejte k boudě s nápisem AFREQA, kde ze stolku seberte mapu(obr. 5). Ihned poté se vám ozve po telefonu opět Nasreen, sdělí vám, že se máte vydat na Polytechnickou Universitu, kde máte vyhrůžkami přinutit instruktora Setha Uniyu k zaslání nových souřadnic a poté ho zabít. Vydejte se tedy podle mapy k novému modrému cíli směrem na jih, k cestě použijte jeden z džípů, po chvíli dojedete k dalšímu vyhlídkovému stanovišti, kde zlikvidujte vojáky a osádky džípů, poté pokračujte v džípu po cestě vpřed. Tak dojedete až na křižovatku, kde odbočte doprava a pokračujte vpřed podle modrého směrníku POLYTECHNIC. Poté co dojedete do osady, postřílejte vojáky, k jejich likvidaci můžete použít i jejich zabudované těžké kulomety, jděte až na konec a vstupte do domku vpravo, kde v jedné z místností najdete hledaného instruktora Setha Uniyu, pod pohrůžkou podříznutí hrdla ho přinuťte odeslat z jeho mobilu nové souřadnice a poté ho nemilosrdně zastřelte. Po tomto vašem činu se vám ozve Nasreen, sdělí vám, že letadlo je již na cestě a ona brzy získá novou zásilku, ale opět potřebuje vaši pomoc. Na mapě se vám objevil nový modrý cíl, podle mapy se tudíž k němu vydejte, vraťte se na cestu a pokračujte vpřed. Lze dál pokračovat i v loďce po řece, přistát u břehu a dojít až ke kolejím, odtud pokračovat doprava a poté horskou soutěskou pokračovat po cestě až k modrému cíli. Již zdálky uslyšíte střelbu, o kousek dál již spatříte trosky letadla a bojující Nasreen, pomozte ji tedy zlikvidovat nepřátele, je ale raněná, takže ji uzdravte injekcí, poté nasedněte do džípu a podle mapy se vracejte zpět do Mosate Sealo, nyní už nastal čas vyhledat kliniku doktora Obamy.
Opatřete si léky proti malárii

Vstupte dovnitř, promluvte si s ním, požádejte ho o léky, ale dozvíte se od něj, že momentálně žádné nemá. Poradí vám ale, kde byste je mohli sehnat, jedná se o muže bydlícího se svojí rodinou nedaleko v chatrči, která potřebuje pasy, aby mohla opustit zemi. Pokud mu pasy předáte, určitě vám nějaké ty léky daruje. Převezměte tedy od doktora Obamy pasy, na mapě se vám nyní objevil žlutý cíl, vyjděte tedy z kliniky ven a podle mapy se k němu vydejte. Cesta je ale nebezpečná, ostatně i před tím vás doktor Obama varoval, použijte džíp a jeďte vpřed, tak dojedete ke staré opuštěné benzinové pumpě, u níž postřílejte všechny vojáky. Nasedněte do džípu a pokračujte po cestě vpřed, tak posléze dojedete až k domečku, který je vaším cílem, pobijte vojáky, tak si zpřístupníte vchod do domku, vejděte tudíž dovnitř. Nejdříve si promluvte s hlavou rodiny, poté předejte pasy jeho synovi, odmění se vám tím, že vám předá už tolik vám potřebné léky proti malárii. Vyjděte tedy ven a podle, nasedněte do džípu a podle mapy se vracejte zpět do města Mosate Selo. Jakmile tam dorazíte, vydejte se k sídlu velitelství SFSP, dovnitř vás však stráž před vchodem nepustí. Bude ale po vás chtít, abyste osvobodili zajatce z uzamčeného domu v budově městečka Dogon Sediko.
Osvoboďte zajatce

No co naplat, abyste si mohli později promluvit s pány Adi Mbantuwem a Hectorem Vorheesem, budete muset tento úkol od tohoto mudrlanta přijmout. Na mapě se vám tedy objevil nový červený cíl, vydejte se tedy podle mapy na sever k němu. Jděte až na konec města, prolezte dírou v plotě, pokračujte vpřed, tak dojdete k řece. Nastupte si do loďky a plujte vpřed, na soutoku řek odbočte vpravo, plujte dopředu, u protějšího břehu zakotvěte a pokračujte pěšky doleva. Tak dojdete k mostu, kde zlikvidujte posádku džípu, poté si do vozidla nasedněte a přejeďte po mostě na druhou stranu, vydejte se vpřed po cestě a odbočte doleva. Zlikvidujte další osádku nepřátelského džípu, zastřelte velice nebezpečného snipera, jděte vpřed, na křižovatce odbočte vpravo podle červeného směrníku SEDIKO. Vejděte doprava do terénu, jděte stále vpřed, tak dojdete do Dogon Sediko, je ale plné nepřátel, které musíte z úkrytu postřílet, budete to mít o to jednodušší, že vojáci bojují i mezi sebou, takže vám tím ulehčují práci. Dojděte až k malé tvrzi, vejděte dovnitř, v zadní místnosti vylezte po improvizovaném žebři nahoru a odsuňte zástrčku u dveří. Vstupte dovnitř, vězeň se vám představí jako Xian Yong, sice vám poděkuje za vysvobození, ale zpět s vámi jít nechce, prý se o vlastní bezpečnost raději postará on sám. Když nechce, tak nechce, nechte ho být, slezte t dolů zpět po žebři, vyjděte ven a vracejte se podle mapy zpět do města Mosate Sealo, cestu lze absolvovat pěšky po souši, lesem i po cestách, zajímavé je i vrátit se k loďce a vracet se do města po řece. Není těžké najít cestu zpět, tak se jen rozhodněte, kudy se do města vrátíte. Po příchodu do města Mosate Selo se vydejte k budově velitelství SFSP, promluvte si se strážcem u vchodu do domu, nyní vás již dovnitř pustí. Vyjděte nahoru po schodišti až do místnosti, kde si promluvte s oběma muži, tedy s Adi Mbantuwem a Hector Vorheesem, obdržíte od nich nový úkol, chtějí po vás, abyste zabili překupníka zbraní, tedy chlapa jménem Yabek.
Zabijte překupníka zbraní Yabeka

Hector Vorhees vám tedy sdělí, že frakce SLO je na černém trhu se zbraněmi upřednostňována, neboť překupníci prodávají zbraně především jí, přičemž frakce SFSP potřebuje nutně zbraně také, což Hectora Vorheese hodně rozčiluje. Máte tedy nalézt a zastřelit překupníka zbraní jménem Yabek, pocházejícího z Jordánska. Převezměte tedy od Hectora Vorheese doklady, na mapě se vám objevil nový červený cíl, sejděte dolů a vyjděte ven, zazvoní vám mobil. Volá vás Nasreen a chce se s vámi sejít v Sepoku, na mapě nyní máte kromě červeného i modrý cíl. Uposlechněte tedy výzvy Nasreen a vydejte se tudíž jako vždy podle toho modrého, samozřejmě že úkol jde opět splnit i alternativně podle cíle červeného, držím se však zásady přijímat nabízenou pomoc. Venku pokračujte vpřed a držte se cesty, směřující na severovýchod, tak dojdete k mostu, po kterém přejděte na druhou stranu. Pokračujte vpřed po cestě kolem železniční trati, na křižovatce odbočte podle bílého směrníku SAFE HOUSE (bezpečný úkryt), na další křižovatce pokračujte dál rovně. Tak dojdete na rozcestí, kde se vydejte vpřed po levé cestě, dojede vás ale nepřátelský džíp, jehož osádku zlikvidujte a džíp použijte pro vlastní potřebu, nezapomeňte i postřílet vojáky vpravo na vyhlídkovém stanovišti. V džípu pokračujte dopředu podle bílého ukazatele SEPOKO, přejeďte na druhou stranu po dalším mostě. Včas zastavte, vystupte si a zlikvidujte vojáky na dalším vyhlídkovém stanovišti, vlevo nahoře sejměte raketometčíka, můžete si vzít i jeho bazuku, určitě se vám bude hodit. Nasedněte zpět do džípu, jeďte vpřed, tak dojedete k malému domečku, to je cíl, tedy bezpečný úkryt, který hledáte. Vstupte dovnitř, promluvte si s Nasreen, dozvíte se od ní, že má bombu, kterou by mohla zničit most, pod kterým se ve člunu spokojeně rozvaluje Yabek, ale chybí jí k ní roznětka. Chce tedy po vás, abyste se vydali na skládku, roznětku tam našli, sebrali ji a donesli Nasreen. V domečku se opět můžete vyspat, lze si zde uložit i zbraně, pokud si ovšem předem zakoupili truhlice na odkládání zbraní. Poté, co se probudíte, vyjděte ven, nasedněte do džípu a vydejte se v něm podle mapy k novému, na ní se objevivšímu cíli. Dojedete k vyhlídkovému stanovišti, kde pobijte vojáky a střelce z bazuky, poté v džípu pokračujte vpřed, zde zabloudit nemůžete, na první křižovatce odbočte na cestu doleva, tak dojedete až na skládku. Rychle se zbavte všech vojáků, vyčkejte příjezdu džípu a zlikvidujte i jeho osádku, která jim přispěchá na pomoc, neboť by vás stejně po chvíli dojela. Nyní vyhl