Záhlaví stránek

 

Blitzkrieg 2 - cheaty

Stiskněte [ ~] nebo během hry [^], aktivujete tím konzoly do které zadejte @Password( "Barbarossa" ) pro aktivaci cheatu. Pak již můžete psát následující cheaty:

@Win(0) - okamžitá výhra
@God(0,1) - nesmrtelnost
@God(0,2) - nesmrtelnost + okamžité zabití
@God(0,0) - vypnutí nesmrtelnosti

@ChangeWarFog (0) nebo (1) - aktivace / deaktivace Fog of War (mlha války)